Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Saamelaiseksi ei pääse enää polveutumalla

2.10.2014 10.32

Sammeli Heikkinen

Saamelaismääritelmää ollaan tiukentamassa. Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälaista. Laki sisältää määritelmän siitä, kuka on äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa.

Lakiesityksen mukaan saamelaiseksi lasketaan saamelaisena itseään pitävä henkilö, jonka vanhemmista tai isovanhemmista ainakin yksi on oppinut saamen ensimmäisenä kielenä tai ainakin yksi vanhemmista on merkitty saamelaiskäräjille äänioikeutetuksi tai joka on sukunsa kautta omaksunut saamelaiskulttuurin ja ylläpitänyt siihen yhteyttä ja on myös sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on aikanaan merkitty vero- tai väestökirjanpitoon lappalaiseksi.

Aiemmin esivanhemman kirjanpitoon lappalaiseksi merkitseminen riitti perustaksi saamelaisuudelle, nyt lakiin lisättäisiin vaatimus kuulumisesta saamelaiseen sukuyhteisöön.

saamelaiset 
Viite