Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Ville Niinistö.
Joulu pilalla. Vihreiden tärkeimmät tavoitteet jäivät toteutumatta Sata-komiteassa.Mikael Ahlfors

Joulu pilalla. Vihreiden tärkeimmät tavoitteet jäivät toteutumatta Sata-komiteassa.

Sata-komiteasta tuli kova pettymys vihreille

17.12.2009 15.40

Jukka Vahti

Kokoomus näyttää keräävän Sata-komitean työstä kovimmat paketit, eli saavan eniten tavoitteitaan läpi. Sosiaaliturvan uudistusta kaksi vuotta valmistellut komitea kokoontuu viimeisen kerran huomenna perjantaina.

Talouden laskusuhdanne sekä työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen junailema niin sanottu sosiaalitupo estivät suuret rakenteelliset muutokset sosiaaliturvaan, mikä taas ohjasi lopputulosta kokoomuslaiseen suuntaan.

Suurin toivein perustettu komitea on ehdottamassa varsin vaatimattomia parannuksia köyhimpien suomalaisten asemaan.

”Kysymys on lähinnä siitä, tuleeko komitean loppuraportista valtava pettymys vai vähän lievempi pettymys”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö tiivistää.

Vihreiden lopulliseen arvioon komitean onnistumisesta vaikuttaa vielä se, siirretäänkö toimeentulotuen perusosan maksaminen Kelaan vai pysyykö se nykyiseen tapaan kuntien sosiaalitoimella.

Asiaan yritetään löytää ratkaisu perjantain kokouksessa. Esillä on ollut kompromissi, jossa kunnat ja Kela voisivat sopia paikallisesti tehtäviensä jakamisesta.

Vihreissä tuen siirtäminen Kelaan nähdään askeleena kohti puolueen hellimää perustuloa, koska se madaltaisi tuen hakemisen ja maksamisen kynnystä.

”Se olisi tapa vähentää byrokratiaa ja vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa ihmisten auttamiseen”, Niinistö sanoo.

Toinen avoinna oleva asia on työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen, eli se, vaikuttavatko puolison tulot työttömyysturvaan.

Niinistö arvioi, että yksi myönteisimmistä uudistuksista on komitean ehdotus, jonka mukaan vastedes jokainen hallitus joutuu arvioimaan perusturvan riittävyyttä.

”Se takaisi, että mikään hallitus ei voisi paeta poliittista vastuuta. Tällöin perusturvaa jouduttaisiin myös arvioimaan kokonaisuutena, eikä vain tiettyjen, kulloisenkin hallituksen suosimien pienituloisten ryhmien osalta.”

Vihreiden Sata-komitealle asettamissa tärkeimmissä tavoitteissa tulokset jäävät sen sijaan laihoiksi. Näitä olivat perusturvan korottaminen ja pienituloisten työteon kannattavuuden parantaminen.

Niinistön mukaan heikoimmassa asemassa olevien tilannetta olisi voitu parantaa talouskriisistä huolimatta, jos komiteassa olisi ollut enemmän poliittista tahtoa. Hän arvostelee erityisesti etujärjestöjen roolia komitean työssä.

”Kun sosiaaliturvaa uudistamaan pannaan tahot, jotka nykyisestä mallista hyötyvät eniten, ei tulokseksi saada kovin paljon, vaikka olisi kuinka hyvät taloudelliset ajat”, Niinistö sanoo.

Niinistön mielestä parlamentaarinen komitea, jossa etujärjestöjen sijaan oppositiopuolueilla olisi edustajansa, olisi voinut saada Sata-komiteaa enemmän aikaan.

Sata-komitean työn päättyessä hallituksen pitää hänen mielestään ottaa enemmän vastuuta sosiaaliturvasta.

”Nyt Sata-komitean selän taakse ei enää voi paeta.”

Vihreiden sosiaalipolitiikkaa on pitkin syksyä syytetty linjattomaksi. Sata-komitean lässähdys todennäköisesti lisää arvostelua entisestään.

Onko vihreillä perustulon lisäksi jokin tunnistettava sosiaalipoliittinen linja?

”Me olemme vahva perusturvapuolue, jolla on johdonmukainen näkemys siitä, että moderni sosiaaliturva vapauttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset toteuttamaan itseään, ja että se on kansantaloudellisesti järkevää”, Niinistö sanoo.

sosiaaliturva 


Lisää aiheesta:Viite