Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Selvitys: Ilmastonmuutoksesta uusi Pohjois-Karjala-projekti

9.9.2008 14.43

Vihreä Lanka

Suomalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta huoli ei johda toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Moni suomalainen jättäytyy sivustakatsojaksi, koska epäilee muiden valmiutta ilmastotekoihin.

Tämä käy ilmi tänään julkaistusta, suomaisten ilmastoasenteita kartoittaneesta selvityksestä.

Demos Helsingin tekemä selvitys peräänkuuluttaa oikeanlaista ilmastoviestintää ja ”me pystymme” -asennetta.

Selvityksen tekijät ottaisivat mallia elintapasairauksia vähentäneestä Pohjois-Karjala-projektista,  johon osallistuivat yhdessä julkishallinto, työnantajat, kansalaisyhteiskunta ja media. Maakuntaidentiteetti valjastettiin osaksi terveystalkoita.

”Näin on toimittu lukuisissa suurissa kansallisissa projekteissa läpi 1900-luvun, oli kyse sitten hygieniasta, pulakauden säästötalkoista tai maanpuolustuksesta”, kirjoittajat toteavat.

Selvitys on osa valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelua. Selonteosta vastaa hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen (vihr).
Viite