Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Viherretty hallitusohjelma.
Viherrystä. Ympäristöjärjestöt toivovat, että seuraavasta hallitusohjelmasta tulee edellistä vihreämpi.

Viherrystä. Ympäristöjärjestöt toivovat, että seuraavasta hallitusohjelmasta tulee edellistä vihreämpi.

Seuraavan hallituksen työlista kasvaa

18.1.2011 12.22

Lasse Leipola

Ensi keväänä muodostettavalle hallitukselle kasataan tehtäviä, vaikka sen kokoonpanosta ei ole kellään vielä aavistustakaan. Ympäristöjärjestöt julkistivat tänään yhteiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan.

Tärkein tavoite on ilmastolaki, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä lähelle nollaa vuosisadan puoliväliin mennessä. Myös vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki on vaatinut ilmastolakia seuraavaan hallitusohjelmaan.

Lisäksi järjestöt vaativat toimia ilmakehässä jo olevan hiilidioksidin sitomiseksi takaisin maaperään ja ekosysteemeihin. Vaatimuslistassa halutaan eroon turpeen energiakäytöstä, ydinvoimaloiden lisärakentamisesta sekä luonnonvarojen tuhlaamista.

Järjestöt haluavat vahvistaa ympäristöministeriötä siten, että työ- ja elinkeinoministeriön energia-asiat sekä liikenne- ja viestintäministeriön liikenneasiat siirretään sen alaisuuteen. Metsien ja soiden suojelua halutaan lisätä.

Ympäristöjärjestöjen tavoitteet ovat allekirjoittaneet BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä WWF Suomi.

hallitusohjelma  eduskuntavaalit 
Viite