Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Soille uusi suojeluohjelma

18.4.2013 10.57

Päivi Hujakka

Suomen suot saavat uuden suojeluohjelman. Suunnitelmien valittavista soista ja suojelun tavoitteista pitäisi valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

Suojelun painopisteenä ovat Etelä-Suomen alueella olevat uhanalaiset ja alueellisesti arvokkaat soiden luontotyypit sekä nykyisen suojeluverkoston puutteita parhaiten täydentävät suokohteet.

Suojeluohjelmaan valitaan soita, joiden luontoarvoilla on valtakunnallista merkitystä.

”Täytyy selvittää, mistä löytyvät monimuotoisimmat, usein rehevät, luhtaiset, lähteiset ja puustoiset luonnontilassa olevat suot,” ympäristöneuvos Aulikki Alanen ympäristöministeriöstä sanoo.

Tarkoituksena on toteuttaa alueellinen luontoalueiden selvitys potentiaalisesti arvokkaista yli 20 hehtaarin suoalueista, suoryppäistä ja puutteellisesti suojelluista piensoista.

suot 
Viite