Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sosiaalinen omatunto

30.1.2012 10.59

Jukka Vahti

Suhtautuu eriarvoisuuden kasvuun vakavasti

”Uskon että suhtautuu vakavasti. Niinistö on etenkin vaalikampanjansa aikana pitänyt teemaa yllä, tai ainakin kysyttäessä puhunut asiasta. Siitä en ole täysin vakuuttunut, miten hyvin hän ymmärtää syrjäytymiseen ja köyhyyteen johtavat monimutkaiset ja ylisukupolviset mekanismit.” 8

”Tämä teema on näkynyt Haaviston kampanjassa johdonmukaisesti. Hänen kohdallaan kyse ei näytä olevan pelkästä vaaliteemasta, vaan koko poliittisen uran kestäneestä yhteiskunnallisesta näkemyksestä. Haavistolla on asiaan myös globaali näkökulma, jonka uskon näkyvän myös tulevaisuudessa.” 9

Onnistuisi yhdistämään suomalaisia ja lieventämään vastakkainasetteluja

”Varmaankin kohtalaisen hyvin. Tosin pitkä ura konservatiivipoliitikkona on leimallisempi asia kuin pyrkimys olla työväen ehdokas. Luulen, että nämä asetelmat elävät hänen kohdallaan vielä pitkään. Uskon kuitenkin, että Niinistöllä olisi presidenttinä aitoa tahtoa vastakkainasettelun vähentämiseen yhteiskunnassa.” 8

”Haavistolla olisi presidenttinä tahtoa ja taitoa tässä asiassa. Saattaisi kuitenkin käydä niin, että eduskuntavaalien aikainen asetelma perussuomalaisten ja vihreiden välillä toimisi pitkään esteenä ainakin perussuomalaisten puolelta. Haavisto itse todennäköisesti olisi taitava pyrkimyksessään. Haavisto olisi presidenttinä taitava rakentamaan monikulttuurista Suomea. Hän on riittävän nöyrä henkilönä ja toisaalta niin provosoitumaton keskustelukumppani, että aikaa myöten vastavoimatkin menettäisivät teränsä.” 9

Edistäisi sukupuolten välistä tasa-arvoa

”Käsitykseni mukaan tämä asiassa molemmat toimisivat johdonmukaisesti tasa-arvon asialla. Molemmat ovat moderneja miehiä, eivätkä asettaisi sukupuolta muiden ominaisuuksien edelle tai esteeksi.”

Niinistö ja Haavisto: 9

Käyttäisi arvovaltaansa puuttuakseen rasismiin ja erilaisiin vähemmistöihin kohdistuviin loukkauksiin

”Niinistö presidenttinä puuttuisi asiaan vähintään viran puolesta. Häneltä kuitenkin puuttuu tietynlaista särmää ja omasta vankasta vakaumuksesta nousevaa pontta profiloitua presidenttinä tämän teeman myötä. Hän pitäisi presidenttinä asiassa melko matalaa profiilia.” 8-

”Haavisto presidenttinä nostaisi tämän teeman agendallaan melko korkealle. Häneen kohdistuu tässä suhteessa myös kansalaisten toiveita. Viime eduskuntavaalien jälkeinen keskustelu maassamme on huolestuttanut monia ja uskon, että Haavistoon kohdistuu odotuksia monikulttuurisen ja moniarvoisen Suomen puolestapuhujana. Haavisto toimisi valtion päämiehenä tässä asiassa rohkeasti myös oman vahvan vakaumuksensa perusteella. Tämä olisi vahva teema myös Haaviston näkyvyydessä kansainvälisesti.” 9

Parantaisi seksuaalisten vähemmistöjen asemaa

”Niinistö olisi asiassa korrekti, mutta tuskin oma-aloitteisesti tekisi paljoakaan.” 7

”Haavisto olisi asiassa myös korrekti, mutta hän näkee asian vahvasti ihmisoikeuskysymyksenä ja olisi siksi tarpeen tullen rohkea keskustelija ja arvojohtaja. Humaanina ja rauhallisena henkilönä ja keskustelijana hän sulattaisi ennakkoluuloja ja rakentaisi siltoja ihmisten välillä myös tässä asiassa.” 9

Kehittäisi presidentti-instituutiota niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus nousisi entistä korkeammalle presidentin asialistalla

”Kyllä Niinistö pyrkisi tähän suuntaan ja pitäisi asiaa agendallaan. Hän on kuitenkin pitkän linjan konservatiivipoliitikko ja siitä lähtökohdasta hänen rasitteekseen saattaisi nousta tarve miellyttää taloudellisesti hyvinvoivaa kansanosaa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus suhteessa taloudelliseen kasvuun ja hyvinvointiin sisältää arvolähtökohdallisen ongelman. Niinistön olisi vaikea olla tässä suhteessa kovin rohkea tai aloitteellinen.” 8

”Haavisto olisi tässä aktiivinen ja sitä häneltä presidenttinä odotettaisiinkin. Hän ei epäröisi nostaa esiin jatkuvan taloudellisen kasvun tavoitteen suhdetta ympäristön asettamiin reunaehtoihin. Hän puhuisi hiilijalanjäljen lisäksi myös sosiaalisesta jalanjäljestä. Koska presidentin ei odoteta osallistuvan päivänpolitiikkaan, hän olisi arvojohtajana johdonmukainen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjä kotimaassa ja kansainvälisesti.” 9

Pisteet yhteensä:

Niinistö 48-, Haavisto 54

Arviot: Pentti Lemmetyinen, Suomen setlementtiliiton pääsihteeri
Viite