Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

STUK näyttää vihreää valoa Talvivaaran uraanisuunnitelmille

15.6.2011 10.29

Lasse Leipola

Säteilyturvakeskus arvioi, ettei uraanin tuotanto Talvivaaran kaivosalueella lisää ympäristön säteilyvaikutuksia.

”Laitosta voidaan käyttää niin, ettei työntekijöille ja väestölle aiheudu säteilyvaaraa. Laitoksesta ei synny merkittäviä määriä radioaktiivisia jätteitä ja jätehuolto voidaan toteuttaa asianmukaisesti”, asiasta annetussa tiedotteessa todetaan.

STUK kuitenkin esittää, että lupaan sisällytettäisiin uraanin varastointia, talteenottolaitosta sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitusta koskevia ehtoja.

ydinvoima  kaivosteollisuus 
Viite