Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Fennovoima

Hanhikivi.
Nouseeko? Fennovoiman ydinlaitoksen sijoituspaikaksi on valittu Pyhäjoen Hanhikivi.Fennovoima

Nouseeko? Fennovoiman ydinlaitoksen sijoituspaikaksi on valittu Pyhäjoen Hanhikivi.

Stuk: Rosatomin reaktori ei täytä turvallisuusvaatimuksia – muutoksia vaaditaan

23.5.2014 12.35

Sammeli Heikkinen

Säteilyturvakeskus arvioi, että Fennovoiman voimalaan kaavailtu venäläisreaktori ei täytä suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Stukin mukaan Rosatomin Aes-2006-reaktori on kuitenkin mahdollista rakentaa suomalaisvaatimuksia vastaavaksi.

Stuk katsookin työ- ja elinkeinoministeriölle Fennovoiman periaateluvan täydennystä varten antamassaan alustavassa turvallisuusarviossa, että Fennovoiman voimala voidaan rakentaa ydinenergialain mukaan. Sitä ennen venäläisreaktorin puutteet on korjattava ja Fennovoiman tällä haavaa liian hintelää johtamisjärjestelmää vankistettava.

Aes-2006:n korjattavat heikkoudet liittyvät Stukin arvion mukaan kaikki reaktoriturvallisuuteen. Ensimmäinen on se, ettei suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ole osoitettu tilanteessa, jossa lentokone törmää ydinvoimalaan.

Toinen ongelma on turvallisuusjärjestelmien sijoitus. Venäläisreaktorin turvallisuusjärjestelmät on sijoitettu rinnakkaisiin lohkoihin, joita yhdistävät huoltokäytävät ja ilmastointikanavat. Suomalaisvaatimusten mukaan turvajärjestelmät on kuitenkin sijoitettava erilleen niin, että niiden välillä on mahdollisimman vähän käytäviä, joiden kautta esimerkiksi tuli tai vesi pääsee leviämään.

Kolmanneksi Stuk haluaa, että Aes-2006:n nykyinen vakavien onnettomuuksien varalta suunniteltu paineenalennusjärjestelmä muutetaan sellaiseksi, ettei sen toiminta ole riippuvainen laitoksen käyttötilanteesta.

Stukin arvion mukaan puutteet voidaan korjata tarkalla suunnittelulla ja laitoksen rakenteiden muuttamisella. Nämä muutokset pitää määritellä mahdollisen rakennusluvan yhteydessä.

Stuk kiinnittää arviossa huomiota myös Fennovoiman ydinasiantuntemukseen ja ennenkaikkea nykyisen organisaation ohuuteen.

Stukin mukaan on tärkeää, että Fennovoimalla on jo suunnitteluvaiheessa omaa, Rosatomista riippumatonta turvallisuusasiantuntemusta.

Firman johtamisjärjestelmän kykyyn selviytyä tulevasta työkuormasta - reaktorin suunnittelusta suomalaisvaatimuksia vastaavaksi ja suunnitelmien sekä selvitysten laatimisesta viranomaisille noin vuoden sisällä – Stuk suhtautuu epäillen:

"Työ on vaativa, ja ottaen huomioon Fennovoiman resurssien ja johtamisjärjestelmän tämänhetkinen tilanne, on Stukin käsityksen mukaan kyseenalaista, että yhtiö voisi toimittaa Stukille kattavan dokumentaation samalla kun se jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle."

Fennovoiman periaatepäätösasian odotetaan tulevan valtioneuvoston käsittelyyn ennen eduskunnan kesätaukoa.

ydinvoima  fennovoima 
Viite