Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomalaiset haluavat läpinäkyvyyttä sianlihaan

9.2.2012 9.50

Lasse Leipola

Suomalaiset suosivat kotimaista lihaa ja toivovat läpinäkyvyyttä tuotantoketjuun. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on tutkinut kuluttajien mielipiteitä sianlihan tuotannosta.

”Ostotilanteissa tehdyissä haastatteluissa kotimaisuus nousi yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, joita katsottiin tuotepakkauksesta tai hyllyltä”, sanoo tutkija Katriina Penttilä.

Kyselyyn vastanneista 90 prosenttia haluaa, että sianlihaa tuotetaan tulevaisuudessakin Suomessa. Joka toinen vastaaja haluaisi lisätietoja tuotantoketjusta.

”Kuluttajat toivovat, ettei heidän ostohetkellä tarvitse huolehtia tuotteen tuotantoon liittyvistä asioista, vaan että he voivat hyvällä omallatunnolla luottaa siihen, että tuote on tuotettu sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toisaalta kuluttajat haluavat myös mahdollisuuden päästä tarkastelemaan tarkemmin näitä käytäntöjä, jotta he pystyvät arvioimaan miten heidän omat kriteerinsä täyttyvät”, sanoo hankekoordinaattori Jaana Kotro.

Kyselyssä selvitettiin kenen viestintään kuluttajat luottavat. Varminta tietoa uskottiin saatavan viranomaisilta ja maatiloilta. Kauppojen viestintään luotti vain 16 prosenttia vastaajista. Eläinsuojelujärjestöihin luotti ainoastaan yksi prosentti vastaajista.

ruoka 
Viite