Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sirkka Hautojärvi.
Edelle. Strategian valmistelua johtanut Sirkka Hautojärvi haluaa Suomen biotalouden eturiviin.

Edelle. Strategian valmistelua johtanut Sirkka Hautojärvi haluaa Suomen biotalouden eturiviin.

Suomelle laadittiin ensimmäinen luonnonvarastrategia

8.4.2009 12.00

Jukka Vahti

Suomeen halutaan lähivuosikymmenien aikana luoda alueellisten biojalostamojen verkosto, jonka avulla fossiilisten polttoaineiden käyttöä voitaisiin korvata biomassoista saatavilla kuiduilla ja kemiallisilla yhdisteillä.

Näin todetaan keskiviikkona julkistetussa kansallisessa luonnonvarastrategiassa, jossa visioidaan Suomen tulevaisuutta 2030 asti.

"Suomen kannattaa olla etukenossa ja toimia nyt, koska on aivan selvää, että globaali taloudellinen kilpailu raaka-aineista kiristyy. Suomi on luonnonvaroiltaan vauras ja osaava maa. Meillä on mahdollisuus ottaa asema eturintamasta, ottaa siitä kilpailuetu ja toisaalta myös kantaa globaalia vastuuta kestävän kehityksen nimissä", strategian valmistelua johtanut Sirkka Hautojärvi sanoo.

Luonnonvarojen älykkääseen käyttöön perustuvan biotalouden ohella strategiassa asetetaan tavoitteeksi myös materiaalivirtojen hyödyntämisen ja kierrättämisen tehostaminen.

Strategian määritelmässä biotalous kattaa koko yhteiskunnan, eli muun muassa energian, materian, elintarvikkeiden ja terveyspalveluiden tuotannon. Mukaan lasketaan myös mineraalien hyödyntäminen sekä luonnonvarojen aineettomiin arvoihin perustuvat palvelut.

"Koska nyky-yhteiskunta on verkosto, niin ei riitä että muutos tapahtuu vain jossakin, vaan sen täytyy tapahtua hyvin laajasti, monella alueella yhtäaikaa", Hautojärvi sanoo.

Strategian toteuttamista varten perustetaan pääministerin alaisuudessa toimiva luonnonvarastrategian koordinaatioelin.

Strategian visio vuodesta 2030

  • Suomessa on menestyvä korkean arvonlisän biotalous.

  • Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti.

  • Alueelliset voimavarat luovat kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia.

  • Suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä.

biotalous  luonnonvarat 


Lisää aiheesta:Viite