Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Viljaa.
Ekoehdot kunnossa? EU haluaa vihreämpää maataloutta.SXC

Ekoehdot kunnossa? EU haluaa vihreämpää maataloutta.

Suomen maanviljelijät saavat pitää tukensa tällä ehdolla

21.10.2011 11.36

Saija Räsänen

EU laittaa maataloustukensa viherremonttiin vuoden 2014 alusta. Komission ehdotuksen mukaan 30 prosenttia maatalouden perustuesta on ”viherryttämisrahaa”, jonka saadakseen viljelijän on täytettävä kolme ekoehtoa.

Pelloilla on viljeltävä vähintään kolmea eri kasvia, joista yksikään ei saa viedä yli 70 prosenttia eikä alle viittä prosenttia viljelyalasta. Pysyviä laitumia ei saa muuttaa pelloiksi, ja seitsemän prosenttia alueista on säilytettävä ekofokusalueina, mikä tarkoittaa vaikkapa vanhojen vesakkojen tai suojakaistojen säilyttämistä.

”Esimerkiksi jos tuki olisi 210 euroa, siitä voisi menettää 70 euroa, jos ei täyttäisi ympäristöehtoja. Auki on vielä se, voisiko tukea menettää enemmänkin kuin 30 prosenttia”, sanoo maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tähän saakka maataloustuet ovat poikenneet suuresti eri jäsenmaiden välillä. Uudistuksen tarkoitus on yhtenäistää järjestelmää. Käytännössä rahaa siirretään yhä enemmän vanhoilta jäsenmailta uusille.

Samaan aikaan Suomen saamat suorat ympäristötuet laskevat, kun varsinaista ympäristötukea kohdennetaan eniten saastuttaville alueille.

”Kahteen kertaan EU:ssa ei voi samasta asiasta maksaa. Osa viherryttämisen tavoitteista, kuten laitumien säilyttäminen, on sellaisia, jotka ovat nyt sisällä meidän ympäristötukijärjestelmässä”, Valonen sanoo.

Suomi kannattaa uudistusta, mutta ongelmia on byrokratian lisääntymisessä ja valvonnasssa. Viljelijän elämään uudistus ei tuo suurta muutosta.

”Jos viljelijä noudattaa ympäristöehtoja, rahamäärissä tuet pysyvät suunnilleen samoina kuin nykyisin”, Valonen sanoo.

maatalous 
Viite