Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Metsää.
Nielu. Karua mäntykangasta Rovaniemen itäpuolella.Sammeli Heikkinen

Nielu. Karua mäntykangasta Rovaniemen itäpuolella.

Suomen metsissä entistä enemmän puuta

14.6.2011 10.31

Sammeli Heikkinen

Suomen metsistä on hakattu valtavasti puuta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Siitä huolimatta puuston määrä on samaan aikaan lisääntynyt melkein puolella, kertoo Metsäntutkimuslaitoksen Suomen metsät 2011 -raportti.

Määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea. Nykyiset metsät ovat selvästi nuorempia kuin muutaman vuosikymmenen takaiset. Etelä-Suomessa yli 60 prosenttia metsästä on korkeintaan 60-vuotiasta.

Raportin mukaan metsien kasvi- ja eläinlajien uhanalaistumista ei ole saatu pysäytettyä. Suojeltujen metsien pinta-alan kolminkertaistamisella 35 vuodessa sekä talousmetsien käsittelyn monipuolistamisella on kuitenkin onnistuttu hidastamaan tai pysäyttämään esimerkiksi tiettyjen lahopuita tarvitsevien lajien väheneminen. Nykyään Suomen metsäalasta on suojeltu hieman alle kymmenesosa.

Raportin mukaan metsät ovat Suomen selvästi tärkein hiilinielu. Ne voivat sitoa vuosittain noin puolta Suomen teollisuuden päästöistä vastaavan määrän hiilidioksidia.

ympäristö  ympäristönsuojelu  metsätalous  metsä 
Viite