Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomi ryhtyy selvittämään uusiutuvan energian riskejä

2.4.2012 9.55

Lasse Leipola

Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset sekä mahdolliset riskit arvioidaan ensi vuoden loppuun jatkuvassa selvityksessä.

Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö haluavat selvittää uusiutuvien energialähteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia muun muassa ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen, veden kulutukseen, luonnon monimuotoisuuteen, maankäyttöön, hiukkasten muodostumiseen, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön ja otsonikatoon. Lisäksi selvitetään muun muassa mahdollisia melu- ja maisemahaitat sekä terveysvaikutukset.

Yhteensä 120 000 euroa maksavan hankkeen toteuttavat Syken johdolla Metsäntutkimuslaitos, MTT ja VTT.

EU:n yhteiset tavoitteet edellyttävät, että Suomi lisää uusiutuvan energian osuutta 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

uusiutuvat 
Viite