Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Tuulivoimala.
Sähköä tuulesta. Vihreiden mallissa noin viidennes ydinvoimalaa vastaavasta tuotannosta hoidettaisiin tuulivoimalla.Lasse Leipola

Sähköä tuulesta. Vihreiden mallissa noin viidennes ydinvoimalaa vastaavasta tuotannosta hoidettaisiin tuulivoimalla.

Tällainen on vihreiden vaihtoehto Fennovoimalle

6.10.2014 12.25

Lasse Leipola

Fennovoiman kaavaileman ydinvoimalan sähköntuotanto olisi mahdollista toteuttaa myös kotimaisin ja uusiutuvin keinoin, arvioi vihreät tänään maanantaina julkistetussa selvityksessään. Puolue vastustaa ydinvoimaa ja lähti syyskuussa hallituksesta, koska se ei hyväksynyt Fennovoiman voimalan uutta periaatelupaa.

Vihreän eduskuntaryhmän Kotimainen energiaratkaisu -mallissa vuosina 2015–2025 käyttöönotettavat vaihtoehtoiset ratkaisut kattavat ja osittain ylittävät Fennovoiman mahdollisen ydinvoimalan vaikutukset Suomen energiantuotantoon. Fennovoiman Pyhäjoelle kaavaileman voimala on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025 ja tuottavan 1200 megawatin teholla noin 9–10 terawattituntia sähköä vuosittain.

Vihreiden mallissa Fennovoiman voimalaa vastaava vaikutus saadaan lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa viidellä terawattitunnilla ja tehostamalla sähkönkäyttöä saman verran. Lisäksi kysyntäjouston lisäämisellä vähennetään huipputehon tarvetta noin 500 megawattia.

Mallissa lisättäisiin jo sovittuihin ratkaisuihin verrattuna sähkön tuotantoa tuulivoimalla 2,0–2,5 terawattituntia, aurinkovoimalla 0,8 terawattituntia sekä bioenergialla myös lämpövoimaa tuottavissa voimaloissa 2,0 terawattituntia.

Sähkölämmitteisten talojen osalta kulutusta leikattaisiin muun muassa pellettilämmityksen lisäämisellä, energiaremonteilla, maalämpöpumpuilla sekä vettä säästävillä hanoilla ja suihkupäillä. Näillä uskotaan päästävän noin kolme terawattituntia pienempään kokonaiskulutukseen.

Sähkön käyttöä pienennettäisiin myös parantamalla palvelualan ja kotitalouksien laitteiden energiatehokkuutta, jolloin mallin kokonaisvaikutus olisi noin 4,7–5,4 terawattituntia.

Koska sähkölämmitys vie eniten sähköä kulutuksen ollessa pakkasilla kaikkein suurinta, olisi siihen kohdistuvilla toimenpiteillä myös voimakas huippukulutusta laskeva vaikutus. Sen suuruudeksi arvioidaan 870 megawattia.

Noin 500 megawatin vähennystä huippukulutukseen haetaan kysyntäjouston lisäämisestä, eli esimerkiksi kotitalouksien kulutuksen ohjaamisesta hetkiin, jolloin sähkönkulutus ei ole korkeimmillaan. Yhteensä vihreiden mallin vaikutus kysyntähuippuun olisi lähes 2 000 megawattia, joka on selvästi enemmän kuin Fennovoiman 1 200 megawatin kapasiteetti.

Mallissa on verrattu esitettyä muutosta eräiden Keski- ja Pohjois-Euroopan maiden viimeaikaiseen kehitykseen. Esimerkiksi aurinkosähkön lisäys olisi väkilukuun suhteutettuna vain noin kolmanneksen siitä mitä Tanskassa vuosina 2011–2013. Tuulisähkön lisäys olisi vastaavasti samaa luokkaa kuin Ruotsissa vuosina 2010–2013.

Kotitalouksien sähkönkulutus halutaan kääntää laskuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana henkilöä kohden laskettu energiankulutus on noussut Suomessa 430 kilowattituntia, kun Ruotissa se on samana aikana pienentynyt 610 kilowattituntia. Vihreiden mallilla henkilökohtainen sähkönkulutus laskisi 180 kilowattituntia vuosina 2015–2025, eli noin kolmanneksen hitaammin kuin Ruotsissa 2000-luvulla.

Vihreiden mukaan tänään esitelty malli laskisi sähkön hintaa, lisäisi työllisyyttä, parantaisi vaihtotasetta ja kohentaisi energiaomavaraisuutta. Julkisten menojen lisäys tai tulojen väheneminen olisi noin 30–40 miljoonaa euroa vuodessa, jonka lisäksi tarvittaisiin ”vähintään kymmenien miljoonien” kertaluontoinen sijoitus kotimaisen energian rahastoon.

ydinvoima  uusiutuvat  energia 
Viite