Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tämän vuoksi kanteluja karsitaan

4.11.2010 15.21

Jukka Vahti

Kuka tahansa voi kannella viranomaisten taholta kokemistaan vääryyksistä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille – ja niin on viime vuosina moni tehnytkin, erityisesti siitä lähtien, kun kantelun on voinut tehdä sähköisesti.

Kantelutehtailun viranomaisille aiheuttamaa ruuhkaa halutaan nyt keventää lakimuutoksella, jonka mukaan aiheettomien kantelujen käsittelyä kevennettäisiin.

Vihreän oikeusministerin Tuija Braxin mukaan lakimuutos vain vahvistaa nykykäytännön, jolla on ennestään eduskunnan perustuslakivaliokunnan siunaus. Kevennetty käsittely vapauttaa viranomaisten voimavaroja paljon tutkimusta vaativien kantelujen käsittelyyn.

”Ei ole mikään salaisuus, että jotkut kanteluista ovat aika kaukana aidoista oikeusongelmista”, Brax sanoo.

ihmisoikeudet 
Viite