Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tässä ovat suomalaisen merituulivoiman toivot

6.11.2013 14.34

Jukka Vahti

Yhdeksän hanketta hakee työ- ja elinkeinoministeriön demonstraatiotukea merituulivoiman rakentamisekseksi Suomen rannikolle.

Hakuprosessissa on mukana kuusi yritystä yhdeksällä eri hankkeella. Hakuprosessissa etsitään Suomen parasta merituulivoiman kokeiluhanketta. Tuki myönnetään yhdelle hankkeelle vuonna 2014.

Valtion budjettiin on varattu hanketta varten ensi vuodelle 20 miljoonaa euroa.

Tukea hakivat Innopower Kemin Ajokseen ja Kokkolaan, Mervento Kokkolaan, Rajakiiri Tornion Röyttään, Suomen Hyötytuuli Porin Tahkoluotoon, Suomen Merituulivoima Inkoohon ja Siipyyn sekä myöhemmin perustettava yhtiö, jonka hankekehittäjiä ovat Propel Voima ja Lumituuli Oulunsalo-Hailuoto -alueelle.

Demonstraatiotuen tarkoituksena on kattaa maatuulivoimalaan nähden ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista.

Merituulivoimaloiden suurempi vuotuinen sähkön tuotanto kompensoi osin ylimääräisiä kustannuksia. Tarkoitus on, että valittava hanke saisi myös tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavan syöttötariffin.

Hankkeet poikkeavat monin osin toisistaan. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan suurin suunniteltu tuulipuisto on teholtaan kymmenkertainen pienimpään verrattuna.Puistojen tyypillinen sijainti on kahdesta yhdeksään kilometrin päässä rannasta.

Suomen oma tavoite tuottaa yhdeksän terawattituntia tuulivoimaa 2025 edellyttänee merituulivoiman tuntuvaa lisäystä. Nyt haettavissa olevan tuen toivotaan osaltaan vauhdittavan merituulivoiman rakentamista.

Työ- ja elinekeinoministeriö käsittelee hakemukset syksyn 2013 aikana ja päättää, mitkä hankkeet etenevät hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Lopullinen päätös tuettavasta hankkeesta on tarkoitus tehdä ensi vuoden loppupuolella.

uusiutuva energia  merituulivoima 
Viite