Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Täystyrmäys: Kollajalle ei voida myöntää lupaa

20.10.2009 11.10

Hanna Eriksson

Kollajan tekoallashanke heikentäisi merkittävästi Natura-suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Luonnonsuojelulain mukaan hankkeelle ei voida tällöin myöntää lupaa,  arvioi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus tiistaiaamuna antamassaan Pudasjärven Natura-arvioinnissa.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi tiistaina lausuntonsa myös Kollaja-hankkeen YVA-selostuksesta.

Ympäristökeskus moittii lausunnossaan Kollajan YVA-selostusta puutteelliseksi. Puutteita on erityisesti uhanalaisten lajien ja luontotyyppien selvittämisessä ja virtaamien pienentymisen pitkäaikaisvaikutusten arvioinnissa.

Ympäristökeskuksen mukaan tehostunut säännöstely ja uudet padot heikentäisivät entisestään vaellusyhteyttä meren ja IIjoen välillä ja vaikeuttaisivat vaelluskalojen palauttamista jokeen. Virtaamien väheneminen ja tulvien pienentyminen johtaisivat huomattaviin elinympäristn muutoksiin, kuten liettymiseen ja umpeenkasvuun.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus moittii YVA-selostusta myös siitä, etä YVA-raportissa Kollaja-hankkeen toettamiskelpoisuudesta on tehty vääränsuuntaisia päätelmiä.

luonnonsuojelu  vesivoima  vesistöt 
Viite