Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Uusia lupauksia. Talvivaara lupaa vähentää vesistö-, pöly- ja hajupäästöjä.Sammeli Heikkinen

Uusia lupauksia. Talvivaara lupaa vähentää vesistö-, pöly- ja hajupäästöjä.

Talvivaara lupaa taas parannuksia, mielenosoitus torstaina

24.4.2012 10.33

Sammeli Heikkinen

Talvivaara haluaa näyttää ottavansa tosissaan kaivoksen ympäristöongelmat, tai ainakin niistä aiheutuneen kielteisen julkisuuden. Yhtiö tiedotti tiistaina investoivansa 13 miljoonaa euroa uuteen ympäristötekniikkaan.

Asiasta kerrottiin sijoittajille tarkoitetulla pörssitiedotteella, mikä viittaa siihen, että myös Talvivaaran rahoittajia kiinnostaa yhtiön painiminen jätevesi- ja hajuongelmien kanssa.

Kaivos sai aiemmin aamulla taas kielteistä julkisuutta, kun Savon Sanomien haastattelema Pohjois-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta arvioi, ettei Talvivaaran kaivos olisi ylipäätään saanut ympäristölupaa, jos sen todelliset vaikutukset olisi tiedetty. Useat kansalaisjärjestöt taas aikovat järjestää kaivosta vastaan mielenosoituksen Sotkamossa torstaina.

Talvivaaran alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa arvioitiin kaivoksen sulfaatti-, natrium- ja mangaanipäästöt kertaluokkakaupalla liian alhaisiksi. Myöskään hajuhaittoihin ei osattu varautua, eikä kaivoksen prosessissa liukenevaa uraania käytännössä käsitelty luvituksessa.

Nyt Talvivaara lupaa, että se ostaa uuden, neljän miljoonan euron arvoisen jätevedenpuhdistamon, joka otetaan käyttöön marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi hankinnassa on niin ikään neljän miljoonan arvoinen hajuhaittojen poistoon tarkoitettu polttolaitos. Molempien laitosten tekniikkaa on testattu koekäytöllä.

Lisäksi kaivokselle rakennetaan pölynpuhdistusjärjestelmä ja porakaivoja, joiden ansiosta vettä ei tarvitse ottaa kaivoksen ulkopuolelta niin paljon kuin aiemmin.

Pörssitiedotteessa kaivosyhtiö kehaisee, että näillä toimilla se pääsee uudessa ympäristölupahakemuksessaan anomiinsa päästöarvoihin jo ensi vuonna. Sitä vain ei kerrota, että kaivoksen hakemat uudet päästörajat ylittävät esimerkiksi sulfaatin osalta alkuperäisen ympäristölupahakemuksen lupaukset monikymmenkertaisesti.

Kaivoksen uusi ympäristölupa, johon kuuluu myös uraanintuotannon luvitus, on edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä.

Useiden kansalaisjärjestöjen mielenosoitus Talvivaaraa vastaan alkaa torstaina kello 8.30 Sotkamossa hotelli Katinkullan edessä. Katinkullassa pidetään samaan aikaan Talvivaaran vuosikokous.

Korjattu mielenosoituksen alkamisajankohta, kiitokset kommentista!

kaivosteollisuus  mielenosoitus  luvitus 
Viite