Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara tukki vuodon – olisiko karannut liuos pitänyt laittaa louhokseen?

9.4.2013 12.10

Lasse Leipola

Talvivaaran kaivosyhtiö tiedottaa saaneensa sunnuntaina ilmenneen vuodon tukittua.

”Talvivaara arvioi tämän hetkisen tiedon perusteella, että altaasta turvapadoille vuotaneen veden määrä on alle 400 000 m3. Vesitilavuutta vuotaneessa allaslohkossa arvioidaan olleen noin 620 000 m3. Varotilavuus ja käsittely-yksiköiden puhdistuskapasiteetti riittävät kyseisestä kipsisakka-altaan lohkosta valuneiden ja mahdollisesti vielä valuvien vesien käsittelyyn. Vuotovesiä ei ennakoida päätyvän käsittelemättöminä kaivosalueen ulkopuolelle”, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto moitti eilen maanantaina sitä, että vuotoliuos on johdettu varoaltaisiin, joista ne voivat päästä luontoon.

”Avolouhoksessa on tilaa, koska sitä on tyhjennetty jo pitkään. Louhos olisi myös turvallisempi säilytyspaikka jätevesille kuin hätäisesti tehdyt, maapohjaiset ja tilapäiseen käyttöön tarkoitetut varoaltaat”, Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heino sanoo järjestön tiedotteessa.

Kainuun Sanomat uutisoi tänään tiistaina, että Sotkamon kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat ovat tuominneet Talvivaaran toiminnan jyrkkäsanaisessa kannanotossa.

”Paikalliset ihmiset ovat olleet jo pitkään huolissaan Talvivaaran antamien lupausten pitävyydestä. Nyt luottamus yhtiön toimivaan johtoon on mennyt niin laajasti, että valtion on käytettävä omistajaohjaustaan normaalia vahvemmin ja saatettava Talvivaaran toimintavarmuus kuntoon.”

kaivosteollisuus 
Viite