Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Kolmisoppi-järvi.
Jätevettä. Talvivaaran kaivoksen alapuolisiin vesistöjen tila on heikentynyt päästöjen vuoksi. Kuva Kolmisoppi-järveltä.Sammeli Heikkinen

Jätevettä. Talvivaaran kaivoksen alapuolisiin vesistöjen tila on heikentynyt päästöjen vuoksi. Kuva Kolmisoppi-järveltä.

Talvivaaran kaivoksen laajennus jäihin

1.11.2011 13.17

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran nikkelikaivoksen laajennushaaveet on toistaiseksi kuopattu. Kaivosyhtiö on vetänyt pois hakemuksensa nikkelintuotannon kasvattamisesta 50 000 tonniin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa käsitellään parhaillaan kaivoksen ympäristöluvan päivitystä. Alun perin kaivosyhtiö haki siinä suurimman nikkelituotantomäärän kasvattamista nykyisestä 30 000 tonnista 50 000 tonniin.

Vihreälle Langalle vahvistettiin aluehallintovirastosta, että kaivosyhtiö on nyt lähettänyt virastoon kirjelmän, jossa se luopuu tuotannonkasvatushakemuksestaan.

Taustalla on Kainuun ely-keskuksen puolitoista viikkoa sitten tekemä päätös, jonka mukaan kaivoksessa on tehtävä uusi ympäristövaikutusten arviointi, jos nikkelin tuotantoa halutaan nostaa. Ely-keskuksen mukaan uusi yva vie ainakin vuoden verran aikaa. Sen jälkeen tuotannonlisäyshakemus menisi vielä aluehallintoviraston käsittelyyn.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäästöt ovat olleet paljon arvioitua suuremmat. Kaivoksen ympäristöongelmat vaikuttivat myös ely-keskuksen päätökseen. Se nimittäin tehtiin harkinnanvaraisesti, toisin sanoen esimerkiksi yva-laki ei olisi yksiselitteisesti vaatinut laajennukselle uutta ympäristömenettelyä.

Aluehallintoviraston käsittelyssä olevassa ympäristöluvan päivityksessä Talvivaara hakee jäteveden raja-arvoiksi 7 000 milligrammaa sulfaattia ja 3 000 milligrammaa natriumia litrassa. Kun yhtiö haki alkuperäistä ympäristölupaa viime vuosikymmenen puolivälissä, päästöarviot olivat 170 milligrammaa sulfaattia ja 130 milligrammaa natriumia.

kaivosteollisuus  ympäristö  luvitus 
Viite