Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Turvaverkko paranee pienin askelin: seuraavaksi asumistuen kimppuun?

10.9.2013 12.20

Jukka Vahti

Pieni askel oikeaan suuntaan, joka ei kuitenkaan anna aihetta kovaäänisiin hurraa-huutoihin.

Näin voi tiivistää Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon arvion hallituksen budjettiriihen toissa viikolla tekemästä päätöksestä, jonka on tarkoitus vähentää työttömyysturvan kannustin- ja byrokratialoukkuja.

Hallitus päätti riihessään asumistuen ja työttömyysturvan suojaosista, joiden ansiosta työtön työnhakija voi tienata 300 euroa kuussa ilman että hänen työttömyystukensa leikkautuvat. Lisäksi asumistukea saava henkilö voi tienata puolen vuoden ajan työllistymisestä 400 euroa kuussa ilman että asumistuki leikkautuu.

Tämä tekee satunnaisesta keikkatyöstä työttömälle aiempaa kannattavampaa. Hiilamon mielestä kyse on ennemmin pragmaattisesta kuin periaatteellisesta päätöksestä, koska työttömyysturvassa on aiemminkin ollut suojaosa, joka on välillä poistettu ja nyt siis palautetaan.

Isojen sosiaaliturvan uudistusten tulppana on Suomessa erityisesti työmarkkinajärjestöjen vahtima ansioturvan ja perusturvan kytkös, jonka vuoksi molempia pitää korottaa samaa tahtia.

”Perusturvan suojaosa olisi voinut olla paljon isompikin. Ansioturvan puolella isompien korotusten ongelma on, että osa-aikatyöstä tulee aika houkutteleva vaihtoehto jos suojaosuus ja asumistuki ovat kovin isoja.”

Hiilamon mielestä sosiaaliturvajärjestelmän seuraavan remonttikohteen pitää olla asumistuen korotus niin, että asumistuen puutteita ei tarvitsisi paikata toimeentulotuella. Asiasta on hänen mukaansa ”aika vankka” konsensus sosiaaliturvan asiantuntijoiden piirissä. Se vaatisi lisää valtion rahaa mutta olisi toisaalta pois toimeentulotuen aiheuttamista kustannuksista kunnille.

Asumistuen uudistaminen ei Hiilamon näkemyksen mukaan ole kiinni poliittisista jakolinjoista eri puolueiden välillä.

”Enemmän se riippuu siitä, kuinka paljon eri tahot ovat ylipäätään osoittaneet kiinnostusta sosiaaliturvakysymyksiin. Niillä puolueilla ja poliitikoilla, jotka ovat näihin paneutuneet on myös selvästi eniten ymmärrystä.”

sosiaaliturva 
Viite