Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / MiikaS (CC-BY-SA)

Suota Sipoonkorvessa.
Turvattava. Luonto-Liitto haluaa suojella soita. Flickr / MiikaS (CC-BY-SA)

Turvattava. Luonto-Liitto haluaa suojella soita.

"Turveteollisuuden tekohengitys pitää lopettaa"

27.4.2009 11.43

Vihreä Lanka

Suot pitää nähdä tulevaisuudessa ekosysteemipalveluiden tuottajina eikä raaka-aineresursseina, vaatii Luonto-Liitto.

”Kaikki ojittamattomat suot pitää säilyttää metsätalouskäytön ja energiantuotannon ulkopuolella. Soiden lisäsuojelun ohella tarvitaan ojitetun suoluonnon laajamittaista palauttamista luonnontilaan”, sanoo järjestön metsävastaava Risto Mustonen.

Järjestön vaatii, että turpeen energiakäytöstä luovutaan vuoteen 2020 mennessä. Järjestö vastustaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaa lakiesitystä turpeen syöttötariffijärjestelmän, eli takuuhinnan, jatkamiseksi vuoteen 2020 asti.

”Turveteollisuuden tekohengittäminen viivästyttää välttämätöntä siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, sanoo puheenjohtaja Mauno Särkkä.

Järjestön mukaan turve on kasvihuonekaasupäästöiltään kivihiiltäkin pahempi energianlähde, jonka energiakäytön ovat tuominneet kestämättömäksi niin YK:n ilmastopaneeli IPCC kuin Euroopan komissio.

luonnonsuojelu  turve 
Viite