Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hyödyllinen luonto -kansi.
Sanantuoja. Torstaina julkaistu kirja Hyödyllinen luonto yrittää juurruttaa ekosysteemipalveluiden käsitteen Suomeen.

Sanantuoja. Torstaina julkaistu kirja Hyödyllinen luonto yrittää juurruttaa ekosysteemipalveluiden käsitteen Suomeen.

Tutkija: Ekosysteemipalvelut huomioitava jo kaavoituksessa

9.9.2010 14.13

Noora Jussila

Ekosysteemipalveluista, eli ekosysteemin ihmiselle tarjoamista hyödyistä, on Suomessa puhuttu jo kymmenen vuotta, mutta nyt käsite on vihdoin vakiintunut myös luonnonvaroja hallinnoiviin laitoksiin ja organisaatioihin. Näin arvioi Riista- ja kalantalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n tutkija Juha Hiedanpää.

Hän on yksi torstaina julkaistun kirjan Hyödyllinen luonto Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana toimittajista.

Vaikka ekosysteemipalvelu on ollut viime vuosina muodikas käsite, Hiedanpää ei usko sen katoavan minnekään alkuinnostuksen laannuttua.

Ekosysteemipalveluiden taloudellisen arvon lisäksi toinen suuri tutkimuskohde on luonnon monimuotoisuuden suhde ekosysteemipalveluiden tuotantoon.

Hiedanpään mukaan seuraava askel on, että ekosysteemipalvelut huomioidaan jokapäiväisessä maankäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa.

”Kaupunkisuunnittelussa ja metsien käytössä pitää huomioida, millaisia menetyksiä tulee, jos luontoa häiritään ja minkälaisia hyötyjä kaupunkiluonto tai metsä tuottaa. Ekosysteemipalvelut siis haastavat maankäytön suunnittelun. Onneksi jo nyt kaavoituksen tai luonnonsuojelun yhteydessä on valmiutta tarkastella, mitä ekosysteemipalveluita alue tuottaa.”

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Petteri Vihervaaran mukaan perinteiset luonnon antimet, kuten puut tai marjat, on huomioitu hyvin lainsäädännössä.

”Ongelmallisempia ovat ekosysteemiä säätelevät palvelut, kuten veden kierto, hiilensidonta tai pölytyspalvelut. Ne jäävät herkästi huomioimatta maankäytön suunnittelussa.”

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita tutkimustarpeiden selvityksiä, joita rahoittavat esimerkiksi ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Ekosysteemipalveluiden tutkimuksen synnyinmaassa Yhdysvalloissa taas kartoitetaan kansallista ekosysteemipalveluatlasta. EU:n monivuotisen TEEB-hankkeen loppuraportti puolestaan julkaistaan lokakuussa Japanissa.

Hanke on keskittynyt ekosysteemipalvelujen taloudelliseen arvottamiseen. EU:n arvioiden mukaan maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisen ja ekosysteemipalveluiden heikentymisen hinta on 2000-luvulla ollut 50 miljardia euroa vuodessa.

Ekosysteemin palveluille on jo markkinoita

  • Laidunpankkijärjestelmässä karjan omistaja antaa nauta- tai lammaskarjansa laiduntaa maisemanhoitoa tai uhanalaisen lajin elinympäristön ylläpitoa tarvitsevalla alueella ja saa vastineeksi ilmaisen kesäruokinnan karjalle.
  • Matkailuyrittäjät maksoivat vuonna 2007 Muoniossa Metsähallitukselle, jotta virkistäytymiseen käytettäviä metsiä ei hakata kymmeneen vuoteen.

Lähde: Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana (2010).

luonnonsuojelu 
Viite