Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tutkimus: Ilmastopolitiikkaa tehdään liian optimistisin oletuksin

14.9.2012 10.33

Lasse Leipola

Ilmastopoliittisessa päätöksenteossa käytettävää tieteellistä tietoa arvioidaan ja hyödynnetään liian optimistisin ja myös haitallisin perustein, sanoo Aalto-yliopiston tutkija Sampo Soimakallio.

”Poliittisissa päätöksissä käytettävää tieteellistä tietoa tulisi voida arvioida nykyistä läpinäkyvimmin, ja siihen liittyvät epävarmuudet olla avoimesti arvioitavissa ja kritisoitavissa”, Soimakallio sanoo Aalto-yliopiston tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että vaikka ilmastonmuutoksen hillinnän välttämättömyydestä on päästy kansainväliseen yksimielisyyteen, toimenpiteet, sopimukset ja säädökset eivät silti ole olleet riittävän tehokkaita.

Soimakallion tutkimuksessa selvisi muun muassa, että biopolttoaineiden tuotantoon, verkkosähkön kulutukseen ja valtioiden päästövähennysvelvoitteiden määrittelyyn liittyviä epävarmuuksia on esimerkiksi EU:n ilmasto- ja energiapaketin direktiiveissä jätetty huomiotta.

Soimakallio on tutkinut myös biopolttoaineiden sekä sähköntuotannon ja -kulutuksen kytkeytymistä globaaleihin markkinoihin. Hänen mukaan niiden yhteisvaikutuksia ilmastonmuutokseen ei tunneta läheskään riittävästi.

”Esimerkiksi biomassaenergia kytkeytyy suoraan globaaliin maankäyttöön, ruoantuotantoon ja väestönkasvuun. Se lisää välillisesti ruokakriisien riskiä ja edellyttää peltopinta-alan valtavaa raivaamista esimerkiksi palmuöljyn viljelyyn alueilla, joilla on merkittäviä hiilivarastoja kuten suosademetsiä. Välillisesti se muuttaa myös polttoainemarkkinoita. Biopolttoaineiden korvaamilla fossiilisilla polttoaineilla käydään kauppaa tavoilla, joiden ilmastovaikutukset jäävät pimentoon.”

Hänen mukaansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispyrkimykset ovat johtaneet niin kutsuttuun hiilivuotoon, päästöjen siirtämiseen löysän sääntelyn maihin. Jotta vuoto tyrehtyisi, tarvitaan kattava ja pitävä ilmastosopimus.

ilmastonmuutos  tiede 
Viite