Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tutkimus: Vapaaehtoistoiminta opettaa enemmän kuin koulu tai työ

13.7.2011 9.06

Saija Räsänen

Vapaaehtoistoiminta opettaa vuorovaikutus- ja organisointitaitoja enemmän kuin koulu tai työelämä, väittää Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus.

Suomalaisista 39 prosenttia on tutkimuksen mukaan osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen viiden vuoden aikana. Lähes 80 prosenttia mukana olleista kertoi oppineensa vapaaehtoistoiminnassa ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Kaksi kolmasosaa koki oppineensa organisointiin ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä taitoja.

"Vapaaehtoistoiminnassa voi kartuttaa sosiaalista pääomaa ja tarttua vastuutehtäviin usein jo hyvin nuorena. Vapaaehtoisena opitut taidot tulisikin huomioida opinnoissa ja työntekijävalinnoissa nykyistä paremmin", sanoo Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvat suomalaiset käyttävät toimintaan tutkimuksen mukaan keskimäärin kymmenen tuntia kuussa. Tavallisesti osallistutaan järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toimintaan.

Lähes puolet vapaaehtoisista haluaa toimia lasten ja nuorten kanssa, mutta myös eläimet, luonto, liikunta ja vanhusten kanssa toimiminen kiinnostavat.

Tutkimus tehtiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja sen toteutti kesäkuussa Otantatutkimus. Kaksivaiheisen tutkimuksen puhelinhaastatteluihin osallistui 1003 vastaajaa ja verkkopaneeliin 1257 henkilöä.

vapaaehtoistyö 
Viite