Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Lapset leikkii.
Katon alle. Työryhmä esittää, että yli 3-vuotiaiden ryhmissä saisi olla korkeintaan 21 ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä 12 lasta.SXC

Katon alle. Työryhmä esittää, että yli 3-vuotiaiden ryhmissä saisi olla korkeintaan 21 ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä 12 lasta.

Työryhmä esittää päiväkotiryhmien koolle ylärajaa

7.3.2014 10.29

Minna Suihkonen

Varhaiskasvatuslain uudistusta valmistellut työryhmä esittää ryhmäkokokattoa päiväkoteihin. Työryhmän ehdotus tarkoittaisi, että yli 3-vuotiaiden ryhmissä saisi olla korkeintaan 21 ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä 12 lasta. Nykyään laissa on määritelty vain suhdeluku sille, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla kasvattajaa kohti.

Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa (JHL) työryhmässä edustanut erityisasiantuntija Marjo Katajisto kertoo liiton tavoitelleen jäsenkyselynsä perusteella alunperin pienempiä ryhmäkokokattoja: korkeintaan 18:n ja yhdeksän lapsen ryhmiä.

”Työryhmässä kävi selväksi, että radikaali pienennys olisi maksanut liikaa”, Katajisto kertoo.

Suhdeluvut työryhmä piti ennallaan. Yli kolmivuotiailla olisi edelleen yksi kasvattaja seitsemää lasta kohti ja alle kolmevuotiailla yksi kasvattaja neljää lasta kohti.

Miten suuria ryhmiä päiväkodeissa sitten nykyään on? Tehy-ammattijärjestön ja Suomen lastenhoitoalan liiton vuonna 2011 tekemän kyselyn mukaan on varsin yleistä, että alle 3-vuotiaiden ryhmissä on yli 12 lasta ja yli 3-vuotiailla yli 21 lasta. Myös laissa määritellyt lasten ja kasvattajien suhdeluvut ylittyivät usein.

Suhdeluku ylitetään päivähoidossa tilapäisyyteen vetoamalla. Päivähoitoasetuksessa todetaan, että kunta voi lyhytaikaisesti poiketa suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin päiväkodin aukiolopäivät. Esimerkiksi osapäivähoidettavat lapset ovat perusteltu syy poiketa tilapäisesti suhdeluvusta. Käytännössä kunnat ovat soveltaneet säädöstä myös henkilökunnan sairastaessa, vaikka se ei ole asetuksen mukaista.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto toivottaa ryhmäkokokatot tervetulleiksi. Hän uskoo, että katto ja suhdelukumääräykset yhdessä suitsivat lasten ylimitoitusta. Vihreillä ei kuitenkaan ole asiaan yhtenäistä kantaa. Osa vihreiden kansanedustajista arvioi, että katot tekisivät päiväkotien toiminnasta liian joustamatonta.

Työryhmässä esitettiin myös päiväkodin työntekijöiden kelpoisuusehtojen tiukentamista siten, että nykyinen kahden ammatillisen koulutuksen saaneen hoitajan ja yhden lastentarhanopettajan tiimi olisi muutettu 1+1+1 -malliksi. Siinä yksi kasvattaja olisi pedagogisen koulutuksen saanut lastentarhanopettaja, yksi amk-sosionomi ja yksi lastenhoitaja. Esitys ei kuitenkaan mennyt työryhmässä läpi.

Työryhmä esittää myös, että lakiin kirjattaisiin vanhempien oikeus vuorohoitoon tarvittaessa. Tällä hetkellä vuorohoidon järjestäminen on kuntien harkittavissa.

Lisäksi esityksessä todetaan, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei saa rajata.

Työryhmän esitys luovutetaan opetusministeri Krista Kiurulle (sdp) 21. maaliskuuta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

päivähoito 
Viite