Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Työvoimatoimet auttavat ulkomaalaisia jopa suomalaisia paremmin

2.8.2011 9.56

Saija Räsänen

Ulkomaalaiset työllistyvät Suomessa työvoimapoliittisten toimien, eli tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuksen, avulla yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin suomalaiset, jotka käyttävät samoja palveluja.

Tiedot käyvät ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön raportista, joka perustuu Tilastokeskuksen vuodesta 2005 vuoteen 2009 toteutettuun rekisteriseurantaan.

Ulkomaalaisia työvoimapolitiikka auttaa tehokkaasti siitä huolimatta, että heidän on usein ennen varsinaista työnhakua opiskeltava suomen kieltä ja otettava osaa erilaisiin valmentaviin tukitoimiin.

Vuonna 2009 taantuma vähensi selvästi työvoimapoliittisten toimien tehoaa. Silloin sekä ulkomaalaiset että suomalaiset työllistyivät peräti kuusi prosenttia heikommin kuin vuotta aiemmin.

Raportin mukaan työvoimaviranomaiset toimivat taantumassa väärin: he lisäsivät työllistämistoimien määrää työttömyyden kasvuun nähden liian vähän, mikä on sittemmin lisännyt pitkäaikaistyöttömyyttä.

Parhaiten työllistyminen näyttäisi onnistuvan huonoina talousaikoina käyttämällä tukityöllistämistä ja hyvinä aikoina tarjoamalla työvoimakoulutusta.

Parhaiten työhön sijoittuvat ne työllistämistoimiin osallistuvat suhteellisen nuoret työttömät, joilla on korkea koulutustaso ja jotka saavat tukea työllistämistoimilla riittävän kauan.

Työvoimapoliittisten toimien tehossa on myös alueellisia eroja. Parhaita tuloksia vuonna 2009 saatiin Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa, joissa neljännes toimiin osallistuneista työttömistä työllistyi.


työelämä  talous 
Viite