Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Uskonnolliset rituaalit ja eläintensuojelu törmäävät teurastuksessa

7.7.2011 13.22

Saija Räsänen

Eläinsuojelujärjestöt Animalia ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY vaativat, että Suomen on kiellettävä eläinsuojelulaissaan tainnuttamatta teurastaminen.

EU:ssa tulee vuonna 2013 voimaan asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä. Asetus sallii eläinten teurastamisen ilman tainnutusta uskonnollisista syistä, mikä on eläinoikeusjärjestöjen mukaan vastoin monien EU-maiden nykylinjaa.

Halutessaan jäsenvaltiot voivat kieltää tainnuttamatta teurastamisen kansallisessa lainsäädännössään, ja järjestöt vaativatkin, että Suomi tarttuisi tähän mahdollisuuteen kuluvalla vaalikaudella.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö sallii "sellaisen uskonnollisista syistä noudatettavan teurastustavan, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa". Järjestöjen mukaan useat asiantuntijat ovat todenneet, ettei toimenpiteitä käytännössä voida tehdä yhtä aikaa.

"Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteena ei ole kieltää uskonnollista teurastusta sinänsä. Toivottavasti uskonnollista teurastusta käyttävät tahot ottavat tilanteen haasteena kehittää uusia, eläinten hyvinvoinnin turvaavia keinoja suorittaa uskonnollinen teurastus", sanoo SEY:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Mallia voitaisiin järjestöjen mukaan ottaa Hollannista, jonka parlamentti päätti äskettäin kieltää kansallisella tasolla teurastuksen ilman tainnuttamista.

 

eläintensuojelu 
Viite