Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vaalirahoitus ja lobbaus halutaan päivänvaloon

9.6.2010 16.55

Jenni Leukumaavaara

Perustuslakivaliokunta antoi tänään mietintönsä kovaa porua herättäneestä puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta.

Mietintö ei tuonut kovinkaan paljon uutta hallituksen esitykseen, mutta se täsmensi aiemmin sovittuja suuntaviivoja.

Käytännössä esimerkiksi ehdokkaiden taulukaupat kuntien ja kuntayhtymien kanssa loppuvat, sillä ehdokkaiden ja puolueiden tukeminen verovaroin kielletään.

Tiedotusvälineitä käyttäville ehdokkaille muutokset näkyvät niin, että esimerkiksi tv-mainoksesta on tultava ilmi mainoksen maksaja, ellei se ole puolue itse.

Ehdokkaan, hänen tukiryhmänsä ja muutkin yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön samalta tukijalta saamat suoritukset lasketaan yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena. Näin estetään tuille asetettujen raja-arvojen kiertäminen.

Vasemmistoryhmät jättivät mietintöön vastalauseet kampanjakattojen puuttumisesta. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo esityksen olevan "riittävän hyvä", vaikka vihreätkin on aiemmin vaatinut kampanjakattoja.

"Esitys oli muilta osin niin edistyksellinen ja toi Suomen Valko-Venäjän tasolta avoimuuden eturintamaan", Niinistö sanoo.

Niinistö arvelee, että täsmentyneiden ohjeistusten myötä kampanjoiden vuosi vuodelta kasvaneet euromäärät tulevat luontevasti alaspäin. Lakipaketti hyväksyttäneen eduskunnassa vielä ennen juhannusta.

Vihreät toi tänään julki myös ehdotuksensa avoimuuden lisäämiseksi ministeri- ja komissaarivalinnoissa, lobbauksessa sekä eduskunnan valiokuntien työskentelyssä.

Vihreiden mielestä ministereitä ja komissaariehdokkaita nimitettäessä tulisi järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia.

Vastaavaa julkista kuulemismenettelyä voisi käyttää myös eduskunnan alaisten laitosten, kuten Kelan ja Ylen, johtavien virkamiesten nimityksissä.

Ministeripestistä muihin töihin siirtyvälle vihreät kannattaa karenssiaikaa, jotta ministeri ei lobbaustarkoituksessa voisi käyttää salaisia tietoja hyödykseen.

Lisäksi vihreät haluaisi valiokuntien kuulemiset julkisiksi ja esimerkiksi verkossa seurattaviksi, mikäli asia on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä. Vihreät on toivonut esimerkiksi ydinvoimalupien kuulemisia julkisiksi.

vaalirahoitus 
Viite