Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vaaralliset kemikaalit ovat yhä suurempi uhka kehitykselle

6.9.2012 11.21

Lasse Leipola

YK:n ympäristöjärjestö Unep vaatii pikaisia toimia ihmisille ja ympäristölle vaarallisten kemikaalipäästöjen saamiseksi kuriin. Järjestön tuoreen raportin mukaan tilanne on heikentynyt entisestään, kun tuotantoa on siirretty teollisuusmaista kehitysmaihin, joissa kemikaalipäästöjen valvonta on vähäistä tai olematonta.

Unepin pääjohtaja Achim Steiner muistuttaa, että yhä useamman ihmisen – erityisesti kehitysmaissa asuvien – elinkeino riippuu kemikaalituotteista kuten lannoitteista, petrokemikaaleista tai muoveista.

”Kemikaalien tuomat hyödyt eivät saa kuitenkaan syntyä terveyden ja ympäristön kustannuksella. Saastuminen ja kestämättömästä kemikaalien käytöstä johtuvat sairaudet voi haitata tärkeiden kehitystavoitteiden saavuttamista. Kemikaalien hallinnan parantaminen kaikissa tuotantoketjun vaiheissa on siksi olennainen osa vihreää taloutta”, Steiner sanoo järjestönsä tiedotteessa.

Esimerkiksi Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa pelkästään hyönteismyrkkyjen holtittoman käytön on arvioitu aiheuttaneen sairauksina noin 90 miljardin dollarin kustannukset vuosina 2005–2020. Tämä on enemmän kuin kaikki alueen terveyspalveluihin kohdistettu kehitysapu HIV-hankkeita lukuunottamatta.

Unepin mukaan vuonna 2002 Johannesburgissa järjestetyssä kestävän kehityksen ”Rio+10”-kokouksessa asetettu tavoite kemikaalihaittojen minimoimisesta vuoteen 2020 mennessä vaatii kiireellisiä lisätoimenpiteitä. Järjestön raportin mukaan kemikaalihallinta on talouden kannalta yhtä merkittävää kuin koulutus, infrastruktuuri ja muut vastaavat julkiset palvelut.

”Tehokas pitkän aikavälin jäte- ja kemikaalihallinta asettaa perustuksen kukoistavalle vihreälle taloudelle varmistamalla terveellisemmän ympäristön sekä kehityshyötyjen tasapuolisemman jakautumisen”, sanoo WHO:n julkisesta terveydestä ja ympäristöstä vastaava johtaja Maria Neira.

kemikaalit 
Viite