Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vaikuttivatko ministerin kytkyt päätöksiin ydinvoimasta?

22.9.2010 15.34

Mari Valkonen

Ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk) perheen osakeomistukset kaivosyhtiö Talvivaarassa ovat herättäneet kysymyksen ministerin jääviydestä viime kesän ydinvoimapäätöksissä.

Asian nosti tänään esille kokoomuslainen Verkkouutiset. Lehtomäki kannatti ydinvoimalupia hallituksessa ja äänesti niiden puolesta eduskunnassa. Talvivaara oli hakenut pari viikkoa aikaisemmin työ- ja elinkeinoministeriöstä lupaan uraanin talteenottoon nikkelin louhinnan sivutuotteena.

Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Lehtomäen puolisolla, lapsilla ja äidillä on Talvivaaran osakkeita liki 300 000 euron arvosta. Lehtomäki ei ole kertonut, koska osakkeet on ostettu.

Valtio-oikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta sanoo, että Lehtomäki oli eduskunnassa ydinvoimalaluvista äänestäessään kansanedustajan roolissa, ei ministerinä. Tällöin ministeriä koskeva tiukat esteellisyyssäännökset eivät sitoneet häntä.

Lehtomäen mahdolliseen esteellisyyteen hallituksen ydinvoimapäätöstä tehtäessä Ojanen ei halua ottaa kantaa.  Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että Lehtomäen lähipiirin omistukset tekevät hänestä esteellisen joissakin päätöksentekotilanteessa.

"Nykyaikaisella kaivostoiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Jos hän ympäristöministerinä tekemässä päätöstä, joka olisi merkittävän edullinen Talvivaaralle ja siksi pörssikurssit nousisivat, voitaisiin puhua ongelmasta", Ojanen sanoo Vihreälle Langalle.

Ojanen ei pidä tarpeellisena, että ministerien velvollisuutta ilmoittaa omistuksistaan laajennettaisiin koskemaan myös lähipiiriä. Hänen mielestään Lehtomäen tapa vapaaehtoisesti ilmoittaa lähipiirinsä omistuksista kertoo ministerin halusta pelata varman päälle.

"Vaalirahakeskustelun ja -kohun jälkeen ollaan aika varpaillaan", Ojanen sanoo.

ydinvoima  kaivosteollisuus 
Viite