Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Valiokunta hylkäsi kansalaisaloitteen energiatodistuksista

6.6.2014 11.31

Lasse Leipola

Ympäristövaliokunta on hylännyt rakennusten energiatodistuksiin muutosta hakeneen kansalaisaloitteen. Sen mukaan muutosehdotukset eivät ole tarkoituksenmukaisia vaan osittain jopa energiatehokkuusdirektiivin vastaisia.

Mietinnössä kuitenkin tunnustetaan kansalaisaloitteen lähtökohtana olleet energiatodistuksen ongelmat. Valiokunta esittääkin, että eduskunta edellyttäisi, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin energiatodistuksen selkiyttämiseksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

”Koska direktiivi edellyttää energiamuodon kertoimien huomioimista energiatodistuksessa, niitä ei voida kokonaan poistaa. Valiokunta kuitenkin katsoo, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan ja toinen rinnalle otettava tieto energiamuodon kertoimella kerrottu tulos”, tiedotteessa todetaan.

Valiokunta myös toivoo, että hallitus selvittäisi, onko energiatehokkuusdirektiivin puitteissa mahdollista tehdä energiatodistuksesta vapaaehtoinen vanhojen omakotitalojen osalta.

energiatehokkuus  kansalaisaloitteet 
Viite