Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Valvira: Vanhukset saavat ruokaa ja lääkkeitä miten sattuu

23.6.2010 11.10

Saija Räsänen

Vanhusten säännölliseen ruokailuun, lääkehoitoon ja hoitavan henkilökunnan pätevyyteen liittyy useita epäkohtia, selviää sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran teettämästä kyselystä.

Yhtenä hoidon laadun laadun mittarina kysyttiin, kuinka pitkä tauko vanhuksilla on yöllä ruokailujen välissä. Kahdessa kolmasosassa hoitolaitoksista tauko oli yli 11 tuntia, mikä on Valviran mukaan vanhuksille aivan liian pitkä aika.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkehoito-oppaassa edellytetään, että jokaisessa toimintayksikössä pitäisi olla lääkehoitosuunnitelma. Suunnitelma löytyy lähes kaikista laitoksista, mutta vain vähän yli puolessa laitoksista vanhusten lääkitystä tarkistetaan tarpeeksi usein, vähintään kerran puolessa vuodessa.

Joka neljännessä laitoksessa kaikki hoitohenkilökuntaan kuuluvat eivät täyttäneet ammatillisia kelpoisuusehtoja.

Kyselyn valossa näyttää siltä, että vanhustenhoito toimii paremmin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tulos vastaa Valviran ja aluehallintoviranomaisten ennakko-oletuksia.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 1 500 vanhustenhuollon ympärivuorokautista hoitoa tai hoivaa antavalle vanhustenhuollon yksikölle. Tarkasteluun otettu aineisto kuvaa tässä vaiheessa tilannetta 942 laitoksessa. Hoitopaikoissa, joilta saatiin vastaus, on yhteensä noin 31 000 vanhusta.
vanhustenhoito 
Viite