Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vanhat ja köyhät voivat saada vapautuksen jäteveden puhdistamisesta

14.12.2009 13.43

Hanna Eriksson

Maaseudulla asuvat vanhukset ja pienituloiset voivat saada vapautuksen uusista jätevesimääräyksistä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan viemäriverkostoon kuulumattomien talouksien pitää uusia tehottomat jäteveden käsittelyjärjestelmänsä vuoteen 2014 mennessä. Haja-asutusalueiden jätevesistä pitää poistaa muun muassa 85 prosenttia fosforista.

Selvitysmies Lauri Tarasti ehdottaa nyt, että ikäihmiset ja pienituloiset saisivat lykätä jätevesijärjestelmän uusimista.

Tarastin mukaan haja-asutusalueella vakituisesti asuvilta yli 70-vuotiailta ei vaadittaisi uutta vedenpuhdistusjärjestelmää, vaan seuraavat sukupolvet vastaisivat vedenpuhdistuksen parannuksista. Lisäksi, jos jäteveden puhdistusjärjestelmä uusiminen on kohtuuttoman kallista, talon omistaja voisi hakea remontille neljän vuoden lykkäystä.

Tarastin mukaan myöskään alueilla, joille yhteisen viemäriverkon rakentaminen aloitetaan ennen vuotta 2018, ei tarvitsisi ryhtyä tehostamaan jätevesien käsittelyä.

Viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään vesistöjä yhtä paljon kuin 6–8 viemäriverkoston piirissä asuvaa. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK pitää Lauri Tarastin selvitystä riittämättömänä. MTK:n mukaan haja-asutusalueen jätevesiasetus on liian tiukka ja sen toimeenpano maksaa haja-asutusalueiden asukkaille kohtuuttomasti.

 

vesistöt  jätteet 
Viite