Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vapautuksia ja lukemattomia lykkäyksiä jätevesilakiin

23.9.2010 15.24

Hanna Eriksson

Haja-asutusalueiden vanhukset saavat kokonaan vapautuksen jätevesiensä käsittelyyn, jos eduskunta hyväksyy hallituksen antaman muutosesityksen ympäristönsuojelulakiin. Työttömät, vähätuloiset ja pitkäaikaissairaat voivat saada viiden vuoden lykkäyksen.

Hallitus hyväksyi tänään torstaina muutosesityksen, jonka mukaan jätevesiasetuksen siirtymäaikaa pidennetän, mikä tarkoittaa, että jätevesien puhdistus pitää saada haja-asutuslaueilla kuntoon vasta vuoden 2016 alkuun mennessä. Kunta voi myös myöntää erityisluvan, jolla vaadittuja jäteveden puhdistuksen parannustoimia voi lykätä vielä neljällä vuodella. Lupa voidaan myöntää useita kertoja.

Noin kymmenesosa haja-asutusalueiden kiinteistöistä on jo uusinut jätevesijärjestelmänsä. Nyt kuntiin rakennetaan neuvontajärjestelmä, joka auttaa asukkaita jätevesijärjestelmän valinnassa.

Haja-asutusalueiden jätevedenpuhdistukselle asetettuja tavoitteita pidetään hyvänä, mutta toteutusta on arvosteltu kovin sanoin. Uudistuksen on arvioitu maksavan jopa 2,5 miljardia euroa. Paljon markkinoiduista pienpudistamoista osa on osoittautnut kalliiksi, tehottomiksi ja vaikeakäyttöisiksi. Pienpuhdistamon lisäksi jätevesien käsittelyn voi hoitaa myös esimerkiksi kuivakäymälällä, erikseen tyhjennetävällä umpisäiliöllä tai maasuodattamolla. Jos kiinetistössä ole vesivessaa tai juoksevaa vettä, jätevesiä ei tarvitse käsitellä.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäen mukaan ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi jätevesien puhdituksen uusimisella halutaan muun muassa parantaa lähivesien ja kaivoveden laatua.

Ympäristövaliokunnan jäsen, vihreiden kansanedustaja Timo Juurikkala ei innostu haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn luvatuista helpotuksista.

"Tavoite, jolla hajajätevedetkin saadaan käsiteltyä, on hyvä. Se, että vessavedet huuhdellaan nyt suoraan vesistöihin, ei voi jatkua. Lakiin tulevat joustot eivät kuitenkaan ole minusta kohtalokkaita, vaikka esimerkiksi 68 vuoden ikäraja on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen", Juurikkala arvostelee.

Jos haja-asutusalueiden jätevedet saadaan puhdistettua tavoitteiden mukaisesti, Suomen
ympäristökeskuksen erikoistutkijan Seppo Knuuttilan mukaan kokonaiskuormitus vesistöihin pienenee noin viidellä prosentilla, eli noin 200 fosforitonnilla vuosittain. Se vähentää noin puoleen haja-asutusalueiden jätevesien nykyisen fosforikuormituksen.

Sen sijaan hajajätevesien typenpoistolla ei tule Knuuttilan mukaan olemaan suurta vaikutusta vesistökuormitukseen. Jos ravinnepäästöjen vähentäminen tehtäisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti, Knuuttilan mukaan esimerkiksi maatalouden päästöjen vähentäminen olisi ravinnekiloa kohti edullisempaa
kuin haja-asutuksen jätevesien puhdistuksella saavutettava kuormituksen vähentyminen.

jätevedet 
Viite