Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät esittelivät viritetyn perustulomallin

14.2.2011 14.51

Saija Räsänen

Vihreät esitteli tänään maanantaina uuden työn ohjelmansa, johon kuuluu myös jo vuonna 2007 esitelty perustulomalli. Nyt mallia on muokattu taloustaantuman ja julkisen talouden velkaantumisen näkökulmasta.

Vihreiden mukaan perustulo kannustaisi työntekoon, sillä se tekisi kannattavaksi pienipalkkaisenkin työn tekemisen. Ensimmäinen askel kohti perustuloa olisi sadan euron kuukausittaisen aktiivirahan käyttöönotto sekä pienen osa-aikatyön ja työttömyysturvan yhteensovitusprosentin laskeminen 50:stä 25:een.

Verotettavien tulojen alarajaa nostettaisiin ja pienten työtulojen verotusta kevennettäisiin.

"Nykyisin alle viidennes keikkatöillä ansaituista tuloista jää käteen, ja jos tulorajat ylittyvät, jälkikäteen peritään rahoja, jotka on jo ehditty käyttää. Tämä ei kannusta työntekoon", sanoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö vihreiden tiedotustilaisuudessa.

Perustulon lisäksi vihreiden uuteen työhön kuuluu yrittäjyyden tukeminen ja yhteiskunnallisten yritysten lisääminen. Voittoa tavoittelemattomat yhteiskunnalliset yritykset elvyttäisivät paikallistalouksia ja helpottaisivat vaikeasti työllistyvien työllistämistä. Lisäksi pitäisi panostaa työhyvinvoinnin parantamiseen.

Vihreiden tavoitteena on saada perustulo hallitusohjelmaan.

Vihreät askeleet perustuloon

 1. Perusturvan parantaminen: Ansiosidonnaiset etuudet ja perusturva on kytketty toisiinsa niin, että parannukset perusturvaan edellyttävät lisäystä ansiosidonnaisiin etuuksiin. Kytkös on purettava.
 2. Toimeentulotuen maksatuksen siirtäminen Kelalle: Vähentää byrokratiaa ja kuittien käsittelyä, kun
  suuri osa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan Kelan tietojärjestelmistä.
 3. Työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopuminen: Puolison ja vanhempien tulot eivät saisi vaikuttaa tuloihin.
 4. Kunnallisverojen vähennysten nostaminen.
 5. Aktiivinen ote työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen: Kun toimeentulon saamisen byrokratiaa
  vähennetään, jää viranomaisille aikaa ihmisten auttamiseen.
 6. Työn ja työttömyysturvan parempi yhteensovittaminen: 15 % työttömistä on sellaisessa kannustinloukussa, että palkasta jää alle 20 % käteen. Kannustinloukut johtavat pitkittyvään työttömyyteen.
 7. Perustulokokeilu: Luotettava tapa saada selvyyttä perustulon vaikutuksista suomalaiseen
  yhteiskuntaan on kokeilla sitä.

vihreät  työelämä  hallitusohjelma  työllisyys  työttömyys  perustulo 
Viite