Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät haluaa passittaa EU:n ilmastopolitiikan korjaamolle

14.2.2014 10.50

Minna Suihkonen

Suomen vihreät on laatinut kantansa EU:n ilmastopolitiikkaan vuoteen 2030 mennessä. Korjaussarjaksi nimetyn esityksen mukaan unionin pitäisi leikata ilmastopäästöjään vähintään puoleen vuoden 1990 tasosta. Komissio ja parlamentti ovat esittäneet 40 prosentin vähennystä.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen toteaa, että komission esitys tarkoittaisi kovaa kiirettä vuoden 2030 jälkeen, jos EU aikoo tehdä osuutensa ilmastokatastrofin torjumisessa. Tynkkysen mukaan komission tavoitteilla pärjätään keskimäärin 0,5 prosentin vuosittaisilla päästövähennyksisllä vuoteen 2030, mutta sen jälkeen vuositahtia pitää kaksin- tai jopa kolminkertaistaa.

"Mitä nopeampia ja isompia vähennykset ovat, sitä kalliimmaksi päästöjen leikkaaminen tulee. Taloudellisinta on vähentää päästöjä tasaisesti", Tynkkynen sanoo. 

Vihreät nostaisi uusiutuvan energian osuuden unionissa vähintään 40 prosenttiin. Suomessa uusiutuvien osuuden tulisi olla puolet tuotetusta energiasta.

Komissio on ehdottanut uusiutuville EU:n laajuista 27 prosentin tavoitetta ja maakohtaisista sitovista tavoitteista luopumista.

Tynkkysen mukaan uusiutuvien tavoitteesta seuraisi Suomelle monenlaisia hyötyjä. Muun muassa energiaturvallisuus paranisi, vaihtotase kohenisi, uusiutuvien tuotantoon syntyisi työpaikkoja ja kotimaisten clean tech -yritysten vientiasema vahvistuisi. 

Energiatehokkuuden parantamisesta vihreät on Euroopan parlamentin kanssa samoilla linjoilla ja asettaisi tavoitteen 40 prosenttiin. Komissio ei esittänyt energiatehokkuudelle lainkaan tavoitetta.

"Energiatehokkuuden parantaminen on taloudellisin ja ympäristön kannalta kestävin tapa toteuttaa päästövähennyksiä", perustelee Tynkkynen.

Komission ehdotukseen sisältyi jäsenmaita sitova tavoite ainoastaan päästövähennyksille. Komissio on perustellut linjaansa sillä, että näin yritykset pääsevät valitsemaan tehokkaimmat toimintatavat päästöjen vähentämiseen.

Tynkkysen mukaan pelkkä päästötavoite tarkoittaisi enemmän investointeja ydinvoimaan ja liuskekaasuun.

Uusiutuvien tavoite olisi vihreiden mukaan mahdollista toteuttaa siten, ettei se lisää päästövähennysten kustannuksia. Vihreät ei nykyisten 2020-tavoitteiden mukaisesti asettaisi kullekin jäsenmaalle yhtä sitovaa uusiutuvien tuotantotavoitetta, vaan antaisi jäsenmaille enemmän liikkumavaraa.

Tynkkynen väläyttää esimerkkinä liikennevalomallia, jossa jäsenmaa voisi valita toivottavan vihreän tason ja minimitavoitteen eli keltaisen tason välillä. Punaisesta valosta eli tavoitteen alittamisesta seuraisi sanktio.

Vihreiden mukaan on tärkeää, että kaikki maat saadaan mukaan ilmastotalkoisiin. Euroopan pitäisikin tehostaa diplomatiaansa muun muassa nostamalla ilmastoasiat huipputapaamisten asialistan kärkeen.

Vihreät ottavat korjaussarjassaan kantaa myös liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat olleet sekä hyötysuhteeltaan huonoja että haitanneet ruuantuotantoa. EU:n pitää varmistaa vahvan uusiutuvan energian tuotantotavoitteen ja kestävyyskriteerien avulla, että biopolttoaineita tuotetaan kestävästi.

Lisäksi päästökaupan ongelmat tulisi korjata mahdollisimman pikaisesti.

vihreät  ilmastopolitiikka  EU 
Viite