Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

www.vihreat.fi

www.vihreat.fi
437 300 euroa. Vihreiden kuntavaalikampanjan tulot ja menot ovat nyt kaiken kansan nähtävissä. www.vihreat.fi

437 300 euroa. Vihreiden kuntavaalikampanjan tulot ja menot ovat nyt kaiken kansan nähtävissä.

Vihreät haastaa muut puolueet pikaisiin rahapaljastuksiin

21.10.2008 12.56

Vihreä Lanka

Vihreät julkisti tänään kuntavaalien rahoituksensa. Puolue on eritellyt kuntavaalikampanjaan hankitut varat ja käytetyt kulut. Samalla vihreät vaatii samaa muilta puolueilta – ja vielä ennen ensi sunnuntain vaaleja. 

Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturin mielestä vihreiden vaatimus on realistinen.

"Kaikki puolueet tietävät jo tällä hetkellä kuinka suuri heidän vaalibudjettinsa tulee olemaan, ja he tietävät, mistä ne rahat tulevat. Ne pitää vain kirjata. Kyse on siitä, julkistetaanko ne vai ei", Laturi sanoo.

Vihreiden verkkotuottaja Vesa Saarinen puolestaa totesi, että vihreiden vaatimus kampanjarahojen julkistamisesta ei voi tulla muille puolueille yllätyksenä, koska asiasta on viime kevään jälkeen käyty niin vilkasta keskustelua.

"Varmasti muillakin puolueilla on tieto siitä, että toiveita vaalirahojen julkistamiseen on. Nyt asia on kiinni siitä, halutaanko näihin toiveisiin reagoida mitenkään", Saarinen sanoo.

Myös vihreiden aluejärjestöt selvittävät vaalirahoituksiaan.

Esimerkiksi Espoon vihreiden vaalityö on maksanut noin 60 000 euroa. Yhdistyksen mukaan kampanja on rahoitettu suurimmaksi säästöillä. Loput on rahoitettu ehdokasmaksuilla sekä pienellä Vihreän liiton maksamalla tuella.

”Kun lehdet ovat täynnä suuria mainoksia, on äänestäjien hyvä tietää kuka ne on maksanut. Emme ole ottaneet yhtään rahaa ulkopuolisilta, ei yrityksiltä eikä yksityishenkilöiltä”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Nina Knaapila.
Viite