Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Viime hetken kansallispuistoaloite: Suurpuisto Etelä-Suomeen

1.8.2012 10.54

Sammeli Heikkinen

Pirkanmaan pohjoisosiin ehdotetaan uuttaa laajaa kansallispuistoa, joka yhdistäisi nykyiset Helvetinjärven ja Seitsemisen puistot. Toteutuessaan puisto olisi kaikkineen jopa 250 neliökilometrin kokoinen. Tällöin se olisi merialueiden kansallispuistoja lukuunottamatta selvästi Etelä-Suomen suurin.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin tekemä aloite on lähetetty ympäristöministeriöön eilen tiistaina.

Ministeriöön on putoillut koko ajan enemmän kansallispuistoaloitteita, kun uusien puistojen ehdottamisen takaraja on lähestynyt. Ministeriöön tiistaihin mennessä lähetetyt aloitteet käsitellään yhdessä syksyn aikana ja niistä parhaat voivat päästä jatkovalmisteluun ja lopulta kansallispuistoiksi.

Luonnonsuojelupiirin aloitteessa ehdotetaan, että uuteen kansallispuistoon liitettäisiin nykyiset Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot sekä niiden väliset, valtion omistamat metsäalueet.

Uutta maata kansallispuistoon tulisi noin 100–150 neliökilometriä. Aloitteen tekijöiden mukaan tämä alue on valtion omistuksessa ja jo valmiiksi suurilta osin muuta kuin talousmetsää: Yli 40 neliökilometriä kuuluu Haukkamaan ympäristöarvometsään ja Riuttaskorven virkistysmetsään. Lisäksi Petäjäjärven Natura 2000 -aluetta on 2,5 neliökilometriä. Talousmetsissäkin on runsaasti Metsähallituksen arvokkaiksi luontokohteiksi tai ekologisiksi käytäviksi luokittelemia alueita.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin mielestä kyseessä onkin Etelä-Suomessa ainutlaatuisen arvokas ja poikkeuksellisen laaja kokonaisuus, jolla on korvaamaton merkitys luonnon monimuotoisuuden ja retkeilyn kannalta. Tällainen laaja luonnontilaisen kaltainen alue Etelä-Suomesta puuttuu.

Nykyiset Etelä-Suomen kansallispuistot ovat laajuudeltaan selvästi ehdotettua pienempiä, lukuunottamatta Selkämeren ja Saaristomeren puistoja. Ehdotettu puisto olisi noin 200-250 neliökilometrillään liki Kuusamossa ja Sallassa sijaitsevan Oulangan kansallispuiston kokoinen.

kansallispuistot  pirkanmaa 
Viite