Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ville Niinistö: ”Rahaa vapautuu tieteellisin perustein haettavaksi”

19.9.2013 11.46

Jukka Vahti

Tutkimusrahoitusuudistus antaa valtionhallinnolle entistä paremmat eväät reagoida muuttuvaan maailmaan, kun nykyisten sektoritutkimuslaitosten rahoja vapautetaan entistä useampien toimijoiden haettavaksi, sanoo ympäristöministeri, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Hänen mukaansa nykyisten, suurehkojen sektoritutkimuslaitosten koko perustuu siihen, ”kuinka merkittäviä niiden tutkimusalat ovat joskus muinoin olleet”.

”Tutkimusrahan vapauttaminen hallitusti, neljän vuoden siirtymäajalla, Suomen akatemian kautta kilpailtavaksi lisää sektoritutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa yliopistojen mukaantulon strategiseen tutkimukseen”, Niinistö sanoo.

Sektorirajojen purkaminen joustavoittaa tutkimuskohteiden valintaa.

”Esimerkiksi puhtaaseen veteen liittyvän monipuolisen tutkimuksen tai ilmastonmuutokseen liittyen vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisen tyyppisiin tulevaisuuden haasteisiin liittyvät hankkeet saavat näiden ohjelmien kautta enemmän rahoitusta kuin nykyisessä järjestelmässä.”

Tieteen ja tutkimuksen itsenäisyys ei Niinistön mukaan ole uudistuksen myötä vaarassa, vaikka sellainen riski sisältyikin aiemmin esillä olleeseen selvitysryhmän ehdotukseen. Niinistö muistuttaa, että nykyiset sektoritutkimuslaitokset saavat jo nyt ohjaavilta ministeriöiltään poliittisia ohjeita.

”Uudistuksen voi jopa sanoa vähentävän poliittista ohjausta. Rahaa vapautuu enemmän tieteellisin perustein haettavaksi kuin tällä hetkellä. Periaatepäätöksessä tutkimuksen poliittinen harkinta on rajattu mahdollisimman pieneksi ja se oli myös yksi keskeinen tavoite minulle, kun olin asiasta vihreiden puolesta ministeriryhmässä neuvottelemassa.”

Niinistön mukaan nykyistä keskitetymmälle ohjaukselle on tarvetta.

”Valtioneuvoston kanslian rooli auttaisi siinä, että kaikki ministeriöt rakentaisivat vähäpäästöistä yhteiskuntaa eikä vain niin, että ympäristöministeriö yrittää neuvotella sellaisten ministerien kanssa, joille se ajattelu on aivan vierasta.”

tutkimus  tiede 
Viite