Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Ville Niinistö.
tiimi toimii? Ville Niinistön mukaan hallituksen ilmapiiri on Fennovoimasta huolimatta parempi kuin aiemmin tällä hallituskaudella. Iiro Törmä

tiimi toimii? Ville Niinistön mukaan hallituksen ilmapiiri on Fennovoimasta huolimatta parempi kuin aiemmin tällä hallituskaudella.

Ville Niinistö, kaatuuko Fennovoima ennen hallitusta?

13.3.2014 10.05

Sammeli Heikkinen

Suomen energiantuotannon tulevaisuudesta on käynnistymässä vääntö, jonka vihreät haluaa voittaa, sanoo puheenjohtaja ja ympäristöministeri Ville Niinistö. Hänen mukaansa nyt ratkaistaan, halutaanko luottaa uuteen kotimaiseen ja hajautettuun tuotantoon vai venäläisvetoiseen ydinvoimahankkeeseen.

Vihreät vastustaa Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Mikä on vaihtoehto?

”Jos katsoo uusiutuvien tuottavuuskehitystä maailmalla, niin siitä näkee, että potentiaali Suomessakin on valtava. Iso energiavallankumous on se, että kenestä tahansa voi tulla energiantuottaja. Kun saadaan nettomittarointi ja -laskutus, niin sieltä saadaan paljon pieniä virtoja. Ja samalla saadaan kotimarkkinoita tekniikan valmistajille. Puuhakkeen käyttö voidaan kestävästi kaksinkertaistaa.”

Uskotko, että Fennovoimalla on Ukrainan kriisistä ja mielipidetiedusteluista huolimatta eduskunnan enemmistön kannatus?

”Kyseessä on selvästi uusi lupapäätös ja poliittinen prosessi, ja se on hallitusohjelman vastainen. Me lähdemme siitä, että muut hallituspuolueet kunnioittavat tätä sopimusta, eikä tästä viedä ehdotusta eduskuntaan. Suurin osa kansanedustajista ei ole vielä tiedostanut, että kyseessä on suuri valinta ja uusi hanke. On selvää, että neljässä vuodessa ydinvoiman kannattavuus on huonontunut. Rosatomin vahva rooli taas on muuttanut koko hankkeen.”

Kuinka todennäköistä on, että Fennovoiman hanke kaatuu ennen hallitukseen tuloa?

”Se on hyvinkin mahdollista. Omistajapohja on auki ainakin kesäkuuhun. Suomalaisenemmistö on 0,2 prosentin varassa. Kun Rautaruukki siirtyy ruotsalaisille, niin se enemmistö menee siinä. Reaktori ja 75 prosenttia rahoituksesta tulee Rosatomilta, kyseessä on Rosatomin hanke. Siis Venäjän valtionhallinnon, presidentin alaisuudessa toimiva valtionyhtiön hanke. Toinen epävarmuus on Säteilyturvakeskuksen lausunto hankkeen turvallisuudesta. Hallitus voi arvioida vasta tämän prosessin jälkeen, voiko hanketta edes käsitellä.”

Jos vihreät joutuu pohtimaan hallituksessa jatkamista, niin tapahtuuko se silloin, kun hallitus tekee päätöksen vai odotetaanko eduskunnan päätöstä?

”Lähtökohta on, että hallituspuolueet noudattavat hallitusohjelmaa. Me haluamme nyt keskustella Suomen energiatulevaisuudesta ja voittaa se vääntö. Kaiken muun spekuloiminen on ennenaikaista. Ei ole kiinnostavaa, mitä tapahtuu jos hävitään, vaan kiinnostavaa on voittaa. Kansan enemmistö ja asia-argumentit ovat puolellamme. En näe syytä spekuloida sillä, ettei tämä kääntyisi haluamaamme suuntaan hallituksessa. Käy kyllä selväksi, mitä teemme, jos tämä meidän tahdon vastaisesti eduskuntaan viedään.”

Mitä tavoitteita vihreillä on kehysriiheen?

”Toivottavasti löydetään kestävää talouskasvua edistäviä rakenteellisia uudistuksia ja tapoja, joilla ihmisten työllisyys paranee ja pääsy työelämään helpottuu. Vaikka sopeutumistoimia joudutaan tekemään, niillä ei voi vaarantaa talouskasvua, ihmisten työllisyystilannetta tai hyvinvointivaltion perusrakennetta. Budjettisopeutus pitää jaksottaa Martti Hetemäen vetämän työryhmän ehdotuksen pohjalta useammalle vuodelle. Kerralla sopeuttaminen on nyt mahdotonta. Ympäristölle haitallisissa tuissa on hallituksella hyvä harjoitus käynnissä. Uskon, että sieltä on satoja miljoonia euroja saatavissa.

Kuinka todennäköisenä pidät, että nykyinen hallitus pysyy pystyssä vaalikauden loppuun?

”Hallitus istuu niin kauan, kunnes toista on näköpiirissä (nauraa). Lähdetään nyt kuitenkin siitä, että istutaan hallituskauden loppuun saakka.”

ydinvoima  vihreät 


Lisää aiheesta:Viite