Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Elvi Rista

Hela Cheikhorohou.
Uusiutuvat edellä. Hela Cheikhorohoun mukaan afrikkalaiset kokevat Afrikan kehityspankin omaksi instituutiokseen, ja kuuntelevat siksi myös pankin neuvoja esimerkiksi energiainvestointien suhteen.Elvi Rista

Uusiutuvat edellä. Hela Cheikhorohoun mukaan afrikkalaiset kokevat Afrikan kehityspankin omaksi instituutiokseen, ja kuuntelevat siksi myös pankin neuvoja esimerkiksi energiainvestointien suhteen.

Voiko pankki pelastaa planeetan?

27.6.2012 9.26

Jukka Vahti

Tunisialainen ympäristöjohtaja Hela Cheikhorohou ohjaa Afrikan maita suosimaan vihreitä rakennus- ja energiahankkeita.

Olet Afrikan kehityspankin ympäristö-, energia- ja ilmastohankkeista vastaava johtaja. Mikä on Afrikan kehityspankin missio?

”AfDB on Afrikalle omistautunut kehitysinstituutio. Keskitymme vain Afrikkaan, ja tehtävämme on edistää sosioekonomista kehitystä niin, että voimme hävittää köyhyyden.”

Voiko pankki pelastaa planeetan?

”Meidän näkemyksemme on, että planeetan pelastaminen yhdessä muun maailman kanssa on Afrikalle mahdollisuus. Täällä se tapahtuu esimerkiksi metsiä suojelemalla ja kehittämällä puuttuvaa infrastruktuuria kestävällä tavalla. Me pankkina osallistumme tähän projekti projektilta. Pidämme yllä jatkuvaa keskustelua eri Afrikan maiden kanssa, mutta kaikkien mahdollisten tahojen panosta tarvitaan.”

Kerro jokin käytännön esimerkki pankkinne edistämästä kestävästä hankkeesta?

”Itä-Afrikan erikoisuus on iso hautavajoama, jossa on suuria mahdollisuuksia geotermisen energian suhteen. Sillä voitaisiin tuottaa sähköä ja lämpöä. Itä-Afrikan maat eivät toistaiseksi ole onnistuneet hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Olemme lainanneet Kenian valtiolle yhteensä 150 miljoonaa dollaria hautavajoaman ensivaiheen koeporauksia varten. Se on kovan taloudellisen riskin hanke, jota yksityiset yritykset eivät halua ottaa. Geotermistä energiaa ei pidetä tarpeeksi tuottoisana.”

Onko köyhän maan kansalaiselle tärkeämpää saada puhdasta energiaa vai energiaa ylipäätään?

”Erityisesti Afrikassa isot energiainvestoinnit ovat suurelta osin vielä tekemättä. Jos alueella on tarjolla runsaasti uusiutuvaa energiaa, niillä kannattaa aloittaa. Energiansaanti on ylipäätään tärkeää, mutta eri vaihtoehdoista kannattaa suosia puhdasta energiaa.”

Minkälaisia ehtoja pankkinne lainoilla on? Yritättekö vaikuttaa kohdemaiden politiikkaan?

”Esimerkiksi Maailmanpankin mandaatti on aika samanlainen kuin meillä, mutta he toimivat maailmanlaajuisesti. Meidän erityispiirteemme on, että afrikkalaiset hallitukset ja ihmiset kokevat meidät omaksi pankikseen. Siksi he kuuntelevat meidän neuvojamme tarkemmin ja luottavat meihin. Me myös kuuntelemme heitä ja pyrimme jokaisen maan kohdalla juuri heille räätälöityihin ratkaisuihin. ”

Miten itse pyrit pienentämään hiilijalanjälkeäsi?

”On varmaan monia tapoja, joita ei edes tule ajatelleeksi. Vältän turhaa tulostamista enkä jätä valoja turhaan päälle. En koskaan käytä enempää vettä kuin on tarpeen. Istun kaikki päivät, joten autoilun sijaan kävelen aina kun mahdollista.”
Viite