Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Ydinvoimakuvitus.
Mikael Ahlfors

Ydinvoiman valiokuntakäsittelystä tuli farssi

17.6.2010 14.42

Saija Räsänen

Asiantuntijalausuntojen karsimista, lisäselvityksistä tinkimistä, ydinvoimahankkeiden haittojen hyssyttelyä.

Rapatessa roiskuu, kun kahdesta uudesta ydinvoimaluvasta halutaan päättää eduskunnassa kolmessa ja puolessa viikossa.

Edellisen kerran ydinvoiman lisärakentamisesta päätettiin Suomessa vuonna 2002. Silloin hyväksyttävänä oli yksi lupa, jonka valiokuntakäsittelyyn varattiin aikaa kymmenen viikkoa.

”Tässä on nyt vajaassa kuukaudessa runnottu läpi Suomen historian suurin energiapoliittinen päätös”, sanoo hallintovaliokunnassa istuva Heli Järvinen (vihr).

Hallintovaliokunta päätti viime viikolla puoltaa kahden uuden ydinvoimalan rakentamista. Saman päätöksen tekivät myös sosiaali- ja terveys-, työasiain-, maa- ja metsätalous- sekä tulevaisuusvaliokunta. Kiire näkyi Järvisen mukaan päätöksenteossa.

”Kuultavana ei ollut energia-alan asiantuntijoita, vaan esimerkiksi pelastusviranomaisia, jotka tietävät ydinvoimasta lähes yhtä vähän kuin mekin. Jos olisi ollut enemmän aikaa, olisi voitu pyytää lausuntoja ulkomailta sieltä, missä ydinvoiman kanssa on ollut ongelmia”, Järvinen sanoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti puoltaa ydinvoiman lisärakentamista perusteluinaan ydinvoiman turvallisuus ja sen pienemmät terveysriskit fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energiantuotantoon verrattuna.

Valiokunnassa istuvan vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon mukaan kuultaviksi valittiin tarkoituksella sellaisia asiantuntijoita, joiden tiedettiin kannattavan ydinvoimaa.

”Käsittelyssä ei tullut esille, miten louhinta vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Keskityttiin vain siihen, mitkä ovat ydinvoiman vaikutukset normaalioloissa, kun kaikki toimii”, Kahiluoto kuvailee.

Ympäristövaliokunta oli ainoa valiokunta, joka tyrmäsi lausunnossaan lisäydinvoiman. Ympäristövaliokunnan jäsenen Timo Juurikkalan (vihr) mukaan valiokunnan kantaan vaikutti valtioneuvoston selvitysten puutteellisuus.

”Esimerkiksi ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista ilmastopäästöihin on liikkeellä hyvin ristiriitaista tietoa. Myös vaikutus tulevaisuuden sähkömarkkinoihin ja sähkön tuontiin ja vientiin on jäänyt epäselväksi”, Juurikkala sanoo.

Vihreiden ryhmäkanslian pääsihteeri Tiina Kivinen huomauttaa, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, eikä se, tehdäänkö päätös rakentamisesta kesä- vai syyskuussa, vaikuta mitenkään voimaloiden rakentamisaikatauluun.

Ydinvoimaäänestyksessä ryhmäkuri ei sido yksittäisen edustajan äänestyspäätöstä. Alanko-Kahiluoto arvelee, että tämä on yksi syy kiireeseen. Jos aikaa olisi käytetty enemmän, asiasta epävarmojen kansanedustajien kanta olisi voinut kääntyä kielteiseksi.

ydinvoima 
Viite