Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

cbd.int

Global Biodiversity Outlook 4 -kansi.
Ei riitä. Raportin mukaan toimet biodiversiteetti-kadon pysäyttämiseksi ovat olleet riittämättömiä.cbd.int

Ei riitä. Raportin mukaan toimet biodiversiteetti-kadon pysäyttämiseksi ovat olleet riittämättömiä.

YK-sopimus ei ole purrut vaan luonto on aiempaa ahtaammalla

7.10.2014 11.02

Lasse Leipola

Työ biodiversiteetin turvaamiseksi ei etene toivotulla tavalla. Asiaa käsitellään tällä ja ensi viikolla Koreassa järjestettävässä biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa.

”Vastuuta planeettamme biodiversiteetin hallinnasta ei motivoi ainoastaan yhteinen vastuuntunto tulevista sukupolvista. Biodiversiteetin suojelemista ajavat yhä useammin taloudelliset tekijät. Ilman tervettä biodiversiteettiä elinympäristö, ekosysteemipalvelut ja ruokaturvallisuus vaarantuvat”, sanoo YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner tiedotteessa.

Tuoreen raportin mukaan 56:sta osa-alueesta vain viidellä osa-alueella ollaan saavuttamassa vuodeksi 2020 asetetut tavoitteet. Näihin lupaavasti edenneisiin kuuluu muun muassa maa- ja sisävesialueiden suojelu, jossa ollaan saavuttamassa vuosikymmenen loppuun mennessä 17 prosentin tavoite.

Peräti 15 tavoitteen kohdalla kehitystä ei ole tapahtunut lainkaan tai tilanne on heikentynyt. Kaikkein synkin tilanne on muun muassa luontoon päätyvien ylimääräisten ravintoaineiden sekä elinympäristöjen heikentymisen ja pirstaloitumisen kohdalla, joissa tilanne on vain heikentynyt vuoden 2011 jälkeen.

Loppujen 36 tavoitteen kohdalla kehitys ei ole ollut tavoitteen mukaista tai sitä ei ole pystytty arvioimaan.

biodiversiteetti 
Viite