Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

NOAA/Wikimedia

Sulavaa jäätä.
Sulavaa. Arktinen jääpeite houkuttelee muun muassa kalastajia, energiayhtiöitä ja laivaliikennettä.NOAA/Wikimedia

Sulavaa. Arktinen jääpeite houkuttelee muun muassa kalastajia, energiayhtiöitä ja laivaliikennettä.

YK:lta vakava varoitus – tuhoisa ryntäys pohjoiseen uhkaa

19.2.2013 9.04

Lasse Leipola

Arktisen jääpeitteen hupeneminen saattaa aiheuttaa ympäristölle vahingollisen ryntäyksen pitkään jään suojassa olleille alueille, varoittaa YK:n ympäristöohjelma UNEP eilen maanantaina julkaistussa vuosikirjassaan.

”Näiden hyödyntämättömien luonnonvarojen aiheuttama ryntäyksellä on globaaleja seurauksia, joita maailman kakkien maiden on harkittava tarkkaan”, johtaja Achim Steiner sanoo järjestön tiedotteessa.

Arktinen merijää suli viime kesänä ennätyksellisen pieneksi. Kansainvälisen ilmastopaneelin edellisessä, vuonna 2007 ilmestyneessä raportissa arvioitiin arktisen jään katoavan pysyvästi vuoteen 2100 mennessä, mutta viime vuosina ennustetta on aikaistettu vuoteen 2035.

Jään väheneminen aiheuttaa ongelmia alueen eläimille, joiden elinympäristöt katoavat. Lisäksi sulava jää sotkee merivirtoja, mikä vaikuttaa sääolosuhteiden muuttumiseen. Arktisen jääpeitteen sulaminen kiihdyttää myös ilmastonmuutosta, sillä lumi ja jää heijastavat jopa 85 prosenttia auringon säteilystä takaisin taivaalle, kun taas sula meri heijastaa takaisin vain 10 prosenttia ja lumeton tundra vain 20 prosenttia. Lisäksi ikiroudan sulamisesta aiheutuu ilmastopäästöjä.

Arktisilla alueilla on muun muassa runsaasti öljyä ja maakaasua, joiden mahdollinen hyödyttäminen kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Sen lisäksi YK:n raportissa siteerataan tutkimuksia, joiden mukaan laivaliikenne voi lisääntyä jopa 40-kertaisesti vuoteen 2020 mennessä ja kalastus 30–70 prosenttia vuoteen 2055 mennessä.

UNEP nostaa esiin Arktisen neuvoston roolin ja vastuun raaka-aineryntäyksen hillitsemisessä. Neuvostoon kuuluvat Yhdysvallat, Kanada, Venäjä sekä Pohjoismaat.

”Arktiksen muuttuva ympäristö – jota usein pidetään myös ilmastonmuutoksen merkkinä – on ollut jo jonkin aikaa huolenaiheena, mutta tämä tietoisuus ei ole vielä johtanut kiireelliseen toimintaan”, Steiner sanoo.

Raportissa suositellaan muun muassa kasvihuonekaasujen – paitsi hiilidioksidin myös muun muassa mustan hiilen – voimakasta hillitsemistä, maltillista arviointia kaikkeen arktisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyen sekä uudenlaisten valvonta- ja seurantamekanismien kehittämistä.

Muina merkittävinä ympäristötrendeinä raportti nostaa esiin salametsästyksen ja laittoman eläinkaupan nopean kasvun sekä kemikaalien hallinnan tarpeellisuuden.

ilmastonmuutos  arktis 
Viite