Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Yle Kainuu: Sotkamo vaatii hopeakaivokselle yvaa

9.12.2011 13.53

Sammeli Heikkinen

Sotkamo haluaa, että Hiidenportin kansallispuiston naapuriin kaavaillulle Taivaljärven hopeakaivokselle tehdään ympäristövaikutusten arviointi.

Yle Kainuun mukaan kunta päätyi kannanotossaan vaatimaan yvaa, sillä Sotkamon mielestä kaivoksen mahdolliset vesistövaikutukset pitäisi selvittää nykyistä tarkemmin. Taivaljärven kaivoksen jätevedet laskettaisiin suunnitelman mukaan vesistöön niin, että vedet päätyvät lopulta Sotkamon kuntakeskusta reunustavaan Iso-Sapsojärveen.

Lain mukaan yva ei ole pakollinen, sillä hopeakaivoksen louhintamäärät jäävät alle yva-laissa määritellyn vähimmäisrajan. Kainuun Ely-keskuksen pitäisi päättää pian, vaaditaanko kaivosyhtiöltä kuitenkin harkinnanvaraista yvaa.

Vihreä Lanka kirjoitti Taivaljärven kaivoshankkeesta edellisessä numerossaan.

 

kaivosteollisuus  yva  taivaljärvi 
Viite