Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Metsät piiloon. WWF:n Panu Kunttu esitteli ympäristöjärjestöjen esittämiä suojelualueita.

Metsät piiloon. WWF:n Panu Kunttu esitteli ympäristöjärjestöjen esittämiä suojelualueita.

Ympäristöjärjestöt haluavat suojella Halla-ahon

17.10.2012 11.02

Lasse Leipola

Suomen johtavat ympäristöjärjestöt haluavat suojella Suonenjoella sijaitsevan Halla-ahon sekä 510 muuta arvokasta luontokohdetta. WWF:n, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja BirdLifen koostama esitys suojelun arvoisista metsä- ja suoalueista luovutettiin tänään keskiviikkona Metsähallitukselle.

”Tämä on kooste suunnattomasta työmäärästä, joka on tehty pääosin vapaaehtoisvoimin. Tätä tullaan lukemaan meillä hyvin tarkkaan monessa eri ryhmässä”, sanoi esityksen vastaanottanut Metsähallituksen ympäristöpäällikkö Antti Otsamo.

Hallitusohjelman mukaan valtion, kuntien ja julkisyhteisöjen omistuksessa olevan metsän suojelua esitetään hallituskaudella 20 000 hehtaarilla. Valtion maita hallinnoivassa Metsähallituksessa valmistellaan "Lahden kaupungin kokoisen alueen” suojelemista, mikä viittaa noin 15 500 hehtaariin.

Tänään julkistetun esityksen 507 kohdetta kattavat lähes 150 000 hehtaaria, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia valtion metsistä. Kohteita ei ole priorisoitu vaan ne on jaettu kahteen ryhmään: selvitettyihin Järjestöjen mukaan esitys palveleekin jatkossa myös muita suojeluprosesseja.

Järjestöt vetoavat Metsähallitukseen, ettei listattuissa kohteissa tehdä hakkuita ennen kuin suojeltavat kohteet on valittu. Metsähallituksen Otsamon mukaan tämä huomioidaan, mutta sitä ei voida taata. Järjestöjen mukaan ainakin yksi kohde on jo hakattu.

Suurin haaste Suomen metsien suojelussa on sen painottuminen Pohjois-Suomeen. Nykyisin Lapin metsistä on suojeltu noin 14 prosenttia, kun taas Etelä-Suomessa vain noin 2 prosenttia. Tilannetta on mahdotonta korjata pelkästään Metsähallituksen hallinoimia valtion metsiä suojelemalla, sillä niistä suurin osa on Pohjois-Suomessa.

”Suojelua ei voi keskittää, sillä Etelä- ja Pohjois-Suomessa asuvat aivan eri lajit”, muistuttaa WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Järjestöjen esityksessä on mukana runsaasti kohteita Etelä-Suomesta, mutta vaikka ne kaikki suojeltaisiin, oltaisiin yhä kaukana muun muassa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteista. Etelä-Suomessa suojelun kannalta avainasemassa ovatkin yksityisomisteiset metsät sekä Metso-ohjelma, jonka piirissä niitä pyritään suojelemaan.

luonnonsuojelu  metsät  suot 
Viite