Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ympäristölle haitalliset tuet pysyivät – Niinistö: Saavutus ettei tullut lisää

27.3.2013 13.24

Juha Honkonen

Koko vaalikauden kannalta tärkeä puolivälin kehysriihi meni vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mielestä kohtuullisen hyvin.

”Teimme merkittäviä ratkaisuja kestävän kasvun luomiseksi ja yritystoiminnan kannustavuuden parantamiseksi. Samalla työnteon kannustimia vahvistettiin ja pienituloisten asemaa parannettiin muun muassa asumistuen enimmäismäärää korottamalla ja merkittävällä työtulovähennyksellä. Nuorisotakuuseen ja oppisopimuskoulutukseen panostettiin”, Niinistö sanoo.

Ennen riihtä vihreiden tavoitteena oli karsia ympäristölle haitallisia tukia. Niitä on valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän mukaan parisenkymmentä, ja niiden hinta on vuosittain runsaat viisi miljardia euroa.

Vihreät eivät saaneet kitkettyä yhtäkään listassa olevaa tukea. Niinistö pitää saavutuksena sitä, ettei haitallisia tukia tullut lisää.

”Teollisuus ja muiden hallituspuolueiden edustajat ovat esittäneet kehysriihen alla erilaisia uusia ympäristöhaitallisia tukia ja veroratkaisuja rikkidirektiivin kompensaation nimissä. Nämä kaikki onnistuimme torjumaan. Ympäristöverojärjestelmään ei tule lisää reikiä, ja kun samalla ympäristö- ja ilmastotavoitteita kiristetään, on suunta oikea.”

Ympäristölle haitallisista tuista suurin on henkilöautojen työmatkavähennys. Siihen uppoaa verorahoja yli miljardi euroa joka vuosi.

”Monet puolueet pitävät hankalana autoilun tukien poistamista, vaikka saman rahan voisi kohdentaa liikenteeseen fiksummalla tavalla”, kertoo Niinistö.

Kehysriihessä tehtiin muita päätöksiä, joista on ympäristölle suotuisia vaikutuksia. Nesteytetyn maakaasun LNG:n infrastruktuuriin ja raideliikenteeseen tehtiin investointeja. Lisäksi sähkön verotusta päätettiin kiristää keskimäärin muutama kymmenen euroa vuodessa per kotitalous.

Hallitus sopi myös, että valtion tukemia asuntoja rakennetaan niin, että autopaikat irrotetaan asuntojen hinnoista. Näin mahdollistetaan kohtuuhintaista asumista eikä autoilun kustannuksia vyörytetä kaikille asukkaille.

Hallituskautta on jäljellä kaksi vuotta. Vihreät aikovat myös niiden aikana vaatia ympäristölle haitallisten tukien poistamista ja ympäristöverojen korostamista. Säästölinjalla jatkavassa hallituksessa pitää taistella ympäristöhallinnon rahojen puolesta. Nyt niihin tuli hivenen lisäystä.

”Keskeiset tavoitteemme ovat jatkossa ilmastotavoitteiden kiristäminen ja vihreän talouden edistäminen niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Tästä on esimerkkeinä ilmastolaki, EU:n päästövähennystavoitteiden nostaminen ja 2030 tavoitteen asettaminen tieteen edellyttämälle tasolle”, puheenjohtaja Niinistö sanoo.

Puolueella on tavoitteita myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

”Perhe-etuuksien osalta haluamme yhä parantaa niiden tasa-arvoisuutta ja pidentää vanhempainvapaata isien kiintiön osalta. Jatkamme myös työn ja sosiaaliturvan parempaa yhteensovittamista ja työurien pidentämistä joustavoittamalla työtä paremmin ihmisten elämäntilanteen mukaan.”

vihreät  ympäristö 


Lisää aiheesta:Viite