Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ympäristöministeriö tyrmää Fennovoiman ja moittii elinkeinoministeriötä

19.5.2014 15.07

Sammeli Heikkinen

Ympäristöministeriön mielestä Suomi ei tarvitse Fennovoiman voimalaa. Ministeriön perjantaina antamassa lausunnossa arvostellaan muun muassa loppusijoitussuunnitelman puuttumista, voimalan sijaintipaikkaa ja sitä, ettei periaatelupahakemuksen päivityksessä ole huomioitu Suomen energiatarvearvion muutosta.

Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) allekirjoittamassa lausunnossa arvostellaan myös työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa melko kovasanaisestikin.

Heti lausunnon alkupuolella ympäristöministeriö kyseenalaistaa Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksen. Lausunnon mukaan ydinenergialaki ei tunne täydennysmenettelyä lainkaan ja että oikeasta menettelystä Fennovoiman tapauksessa pitäisi saada ratkaisu oikeuskanslerilta.

Toinen moite johtuu siitä, ettei temin lausunto voimalan ympäristövaikutusten arvioinnista ole ollut käytettävissä, kun periaatepäätösasiasta on pitänyt antaa lausunto. Ympäristöministeriö mielestä temin toimintaa voi pitää "erittäin huonona hallinnollisena menettelynä, mikä osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskeisimpiä toimintoja kohti".

Itse hankkeesta ministeriö kritisoi sitä, ettei Fennovoima ole tuonut hakemuksessaan ilmi, miten vuonna 2013 päivitetyt sähkönkulutusennusteet ovat vaikuttaneet hankkeen tarpeellisuuteen. Fennovoima ei ole päivittänyt ennustetta koskevaa osaa hakemuksestaan, vaikka Suomen sähkönkulutusennustetta on laskettu selvästi vuoden 2008 ennusteeseen verrattuna.

Lausunnossa moititaan myös sitä, ettei Fennovoima enää ole pitänyt hankkeessa mukana laitoksen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmöksi. Myöskään voimalan sijoittaminen lähes luonnontilaiselle niemelle ei saa kiitosta.

Ympäristöhuolet ovat pitkälti samoja kuin ministeriön edellistä hakemusta varten vuonna 2009 antamassa lausunnossa: Hanhikivenniemen vesiluonnon rehevöityminen ja muuttuminen lauhdevesien vuoksi.

Toinen samana pysynyt keskeinen huoli liittyy ydinjätteen loppusijoitukseen. Fennovoima kaavailee sijoittavansa matala- ja keskiaktiivisen jätteen Hanhikiven kallioon louhittaviin tiloihin. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ei kuitenkaan ole vielä mitään tietoa.

Ympäristöministeriö huomauttaa myös, että Fennovoiman kaavailema hyvin matala-aktiivisimman jätteen sijoittaminen maan pinnalle tehtyihin varastoihin on Suomessa aiemmin kokeilematon sijoitustapa.

Lopuksi ympäristöministeriö vaatii työ- ja elinkeinoministeriötä arvioimaan, kuinka suuri kotimainen enemmistö takaa Fennovoiman päätösvallan pysymisen Suomessa.

Fennovoimalla on ollut vaikeuksia löytää suomalainen ostaja hankkeesta lähteneiden yritysten ja kuntien jäljiltä orvoksi jääneelle noin 15 prosentin omistusosuudelle. Fennovoiman suurin omistaja, Venäjän valtion korporaatio Rosatom on ilmaissut halunsa ostaa Fennovoimaa niin paljon kuin mahdollista nykyisen 34 prosentin omistusosuuden lisäksi.

Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on julkisuudessa vaatinut, että Fennovoiman omistajista selvän enemmistön pitää olla suomalaisia.

ydinvoima  fennovoima 
Viite