Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Yrityksille tulossa uusi pakko?

7.2.2011 13.01

Saija Räsänen

Yritykset saatetaan tulevaisuudessa pakottaa kertomaan yhteiskuntavastuullisuudestaan. Näin arvioi vastuullista sijoittamista ajava Eurosif, jonka mukaan EU-komissio saattaa toteuttaa kansalaisjärjestöjen vaatimuksen yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin muuttamisesta pakolliseksi.

Kansalaisjärjestöt ovat pitäneet asiaa esillä, sillä EU-komissio järjesti yritysvastuuraportoinnista viime viikolla päättyneen julkisen kuulemisen. Suomesta kantaa ottivat muun muassa Finnwatch ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.

"Kuluttajilla ja tuotantoketjun eri päissä elävillä ihmisillä on oikeus tietää, miten yritykset hoitavat vastuullisuusasiansa. Myös investoijat hyötyisivät paremmasta tiedonkulusta, sillä vastuullisuusriskien hallinta – tai sen puute – voi näkyä yritysten tuloskunnossa", sanoo toiminnanjohtaja Janne Sivonen Finnwatchin sivuilla.

Vastuullisuusraportointi on tällä hetkellä pakollista suuryrityksille esimerkiksi Ranskassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa, mutta useimmissa EU-maissa raportointi on vielä vapaaehtoista.

Suomessa raportointi on laiskaa: viime vuonna 128 pörssiyrityksestä vain 27 yrityksen raportointi oli niin kattavaa, että ne hyväksyttiin automaattisesti kotimaisten yritysten vuosittaiseen yhteiskuntavastuuraportointikilpailuun.

Vapaaehtoisuuteen perustuva raportointi on johtanut kansalaisjärjestöjen mukaan siihen, että nekin yritykset, jotka tekevät raportteja, jättävät helposti kertomatta vaikeista tai ristiriitaisista asioista.

yritykset  yhteiskuntavastuu  talous 
Viite